× بستن تبلیغات
جولای
31
2017

بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی

بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی

بررسی-رابطه-بهداشت-روانی-و-پیشرفت-تحصیلی-در-گروهی-از-دختران-دوره-راهنمایی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی  از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق  در 120 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
پژوهش حاضر، به منظور بررسي رابطه بين اشتغال مادران با سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دختران در بين دانش آموزان مقطع راهنمایی اجرا شده است.جامعه آماري اين پژوهش رادانش آموزان دختر راهنمایی شهرشیرازتشكل مي دهد.و تعداد نمونه آماري 200 نفراست كه به شيوه نمونه گيري       خوشه ای چند مرحله ای  انتخاب شده اند. روش  استفاده شد در اين تحقيق. از نوع همبستگي علی ومقایسه ای که. جهت تشخیص رابطه متغيرها  وتبديل  آن ها به مقدار است. از پرسشنامه های، JDI جهت تعيين رضایت  شغلی مادران در محیط کار آن ها  و پرسشنامه GHQ جهت بررسی سلامت روان دختران  نوجوان در دو گروه مادران شاغل و غیر شاغل استفاده شده است. جهت تأييد يا رد فرضيه ها از روشهاي آماری آزمون t نمونه های مستقل و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده گرديد. نتايج بدست آمده نشان دادکه ميزان t در محاسبه ي تفاوت ميانگين هاي سلامت عمومی در دو گروه دارای دختران دارای مادران شاغل و خانه دار در حالت واریانس های نابرابر، برابر با (87/0-) مي باشد كه با توجه به درجه ي آزادي (223/197)، تا سطح (05/0≥P)، معنادار نمي باشد. بنا بر این بین میزان سلامت عمومی گروه دختران دارای مادران شاغل نسبت به دختران دارای مادران خانه دار به طور معناداري تفاوت وجود ندارد. و با مقايسه ي ميانگين میزان پیشرفت تحصیلی در دو گروه (گروه دختران دارای مادران شاغل برابر با 35/19، گروه دختران دارای مادران خانه دار برابر با 82/18)،ملاحظه گردید كه نمرات میزان پیشرفت تحصیلی دختران دارای مادران شاغل نسبت به دختران دارای مادران خانه دار به طور معنادار بیشتر می باشد.واین که ميزان رضايت مادر شاغل از كار خود نمی تواند یک ترکیب خطی درست کند که خطای سلامت عمومی  وپیشرفت تحصیلی دختران دارای مادران شاغل را پیش بینی کند.
   مقدمه
اعتقاد کامل بر این است که تندرستی یکی از نعمت هاي بزرگ در زندگی انسان است و نمی توان منکر شد که سلامتی در زمره ي بالاترین نعمت هاست (میلان ی فر، 1382 )..مفهوم بهداشت روان در واقع جنبه‌اي از مفهوم كلي سلامتي است. سازمان بهداشت جهاني سلامتي را چنين تعريف مي‌كند : حالت سلامتي كامل فيزيكي، رواني و اجتماعي نه فقط فقدان بيماري يا ناتواني برخي چنين تصور كرده‌اند كه نقطه مقابل سلامتي رواني، بيماري رواني است در حالي كه اين چنين نيست و مفهوم سلامتي رواني بسيار گسترده‌تر از اين است(خدارحيمي، 1374). 
انسان سالم به عقیده اسکینر  فردی است که رفتارش منطبق با قوانین وظوابط جامعه است و وقتی با مشکل روبروشود. با استفاده از شیوه اصلاح رفتار برای بهبود و به هنجار کردن رفتار خود واطرافیانش اقدام می کند.از نظرراجرز  انسان دارای سلامت روانی، انعطاف پذیر است،پیش داوری ندارد احساس آزادی و خلاقیت می کند (اسکینر،1965).سلامت روان در دو قالب فقدان بيماري رواني و احساس رضايتمندي و لذت از زندگی، مورد توجه بسياري از متخصصان و كارشناسان اين حوزه است.(تئودر  ،2001).شفيع آبادي سلامت رواني را داشتن هدفي انساني در زندگي، سعي در حل عاقلانه مشكلات،سازش با محيط اجتماعي بر اساس موازين علمي و اخلاقي و سرانجام ايمان كار ي و مسئوليت، پيروي از اصل نيكوكاري و خيرخواهي مي داند(شفيع آبادي و ناصري 1365).

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات
1-1مقدمه  3
1-2بیان مسئله  6 
1-3-ضرورت پژوهش  16
1-6-اهداف پژوهش  18    
فصل دوم : پیشینه تحقیق
2- 1-مقدمه  20
2-2-بحث نظری 22
2-2-1-سلامت روان از دیدگاه مکاتب مختلف 22    
2-2-2-پیشرفت تحصیلی  29
2-2-3 –اشتغال مادر 31 
2-3-پژوهش های انجام شده در ایران 32
2-4- پژوهش های انجام شده خارج از ایران 41
2-5- جمع بندی 50
2-6-فرضیه های پژوهش  51
2-6-1- فرضیه های اصلی پژوهش  51
2-6-2-فرضیه های فرعی پژوهش  51
2-7-تعاریف عملیاتی واژه ها  52
2-7-1-تعریف مفهومی سلامت روان 52
2-7-2- تعریف عملیاتی سلامت روان 52
2-7-3- تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی 53
2-7-4- تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی 53
فصل سوم : روش کار و تحقیق
3-1-مقدمه  55
3-2-طرح پژوهش 55
3-3-جامع آماری 55
3-3-1-حجم نمونه وروش نمونه گیری 55
3-4-ابزار های جمع آوری اطلا عات  56   
3-4-1- پرسشنامه سلامت روانی گلد برگ و هیلر(GHQ28).. 56
3-4-2- پرسشنامه رضایت از شغل (JDI58
3-4-3 -پرسشنامه دمو گرافیک 60
3-5- روش اجرای پژوهش 60
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 61
فصل چهارم :نتایج
4-1-توصیف دادها  63
4-1-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی63
4ـ 1ـ2 -توصیف متغیر سلامت عمومی 65
4-2 -تحلیل یافته های تأییدی و استنباطی 68
4-2-1اولین فرضیه اصلی پژوهش 69
4-2-2-دومین فرضیه اصلی پژوهش 70    
4-3-فرضیه های فرعی پژوهش 71
4-3-1- اولین فرضیه فرعی پژوهش 71
4-3-2- دومین فرضیه فرعی پژوهش 72
4-3-3- سومین فرضیه فرعی پژوهش 73
4-3-4- چهارمین فرضیه فرعی پژوهش 75
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1.- بهداشت روانی 77        
5-2- محدودیت های پژوهش  87               
5-3- پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی. 88 
منابع و مآخذ
منابع فارسی 91    
منابع انگلیسی 102
چکیده انگلیسی 114 
<

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنماییhttps://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c/

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در …
omidfile.com/پایان-نامه-ارشدبررسی-رابطه-بهداشت-روا/‎Cached9 مه 2016 … پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران
دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛ شیراز1393.
بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران …
thesisdoc.ir/…/بررسی-رابطه-بهداشت-روانی-و-پیشرفت-تحصیلی-در-گروهی-از-دختران-دوره-راهنمایی-با-در-نظر-گرفتن-وضعیت-اشتغال-مادران-…‎Cachedبررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با
در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393 پایان نامه برای دریافت درجه …
بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران با …
pishine.neginfile.ir/…/بررسی-رابطه-بهداشت-روانی-و-پیشرفت-تحصیلی-در-گروهی-از-دختران…/372‎Cachedجامعه آماري اين پژوهش رادانش آموزان دختر راهنمایی شهرشیرازتشكل مي دهد. … بررسی
رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران با در نظر گرفتن
وضعیت …. آشنای با خصوصیات روانی نوچوانان ومشکلات خاص این دوره می‌تواند به
والدین کمک …
بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران …
neginfile.ir/…/بررسی-رابطه-بهداشت-روانی-و-پیشرفت-تحصیلی-در-گروهی-از-دختران-دوره-راهنمایی‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از
دختران دوره راهنمایی از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق در …
خرید بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از …
linksana.ir/خرید-بررسی-رابطه-بهداشت-روانی-و-پیشرفت/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از
دختران دوره راهنمایی از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق در ۱۲۰ …
بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران …
file.takhfifestan.com/بررسی-رابطه-بهداشت-روانی-و-پیشرفت-تحصی/
پایان نامه بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره
راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛ شیراز۱۳۹۳٫ پایان نامه بررسی …
پایان نامه بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از …
isipub.rozblog.com/post/659‎Cached20 ا کتبر 2016 … فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل : پایان نامه بررسی رابطه
بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی…
بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران با …
panjere.xyz/…/بررسی-رابطه-بهداشت-روانی-و-پیشرفت-تحصیلی-در-گروهی-از-دختران-با-در-نظر-گرفتن-وضعیت-اشتغال-مادران
بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانشآموزان مقطع دبی … جامعة
آماری، دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار که جمعاً 610 نفر دانش‌آموزاعم از دختر
و ….. بر خ رامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی
شهرستان …
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شرکت کننده در فعالیت …
journals.atu.ac.ir/article_500_105.html‎Cached
Similarهمچنین تفاوت معنادار، بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار گروهی با
انفرادی بود … و غیرورزشکار دوره راهنمایی تحصیلی، فصلنامه المپیک، سال چهاردهم،
شماره 2، صص 79-53. … تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دختر راهنمایی … بررسی مقایسه‌ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت
تحصیلی در …
روانشناسی-علوم تربیتی-علوم اجتماعی|پایان نامه|پروژه|تحقیق
https://parsproje.com/pn/88-ol-sa.html‎CachedSA43-بررسی رابطه بهداشت روان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه …
OL906- بررسی مشکلات به کارگیری روش‌های فعال تدریس توسط معلمان دوره ابتدایی
… OL10-دانلود پایان نامه روانشناسی بالینی: بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد
….. OL236 -برسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی …
[PDF] بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/66313861906.pdf‎Cached
SimilarArchive of SID. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ و ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ ….. ﺷﻮاﻫﺪ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎی ﺗﺤـﺼ …. ρ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﻣﯿﺎن
ﮔﺮوﻫﯽ. درون ﮔﺮوﻫﯽ. ﮐﻞ. 520/3. 518/829. 038/833. 3. 374. 377 …. ﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و دوره.
ﻫﺎ … دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ. ) ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؛ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را. ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار داد و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد
.
بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران …
filetak.blogsky.com/1395/09/15/post-38525/‎Cached5 دسامبر 2016 … گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛ شیراز1393.
پایان نامه بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در …
مجموعه مقالات سومین همایش ملی مشاوره – سیویلیکا
www.civilica.com/Papers-NCCG01=سومین-همایش-ملی-مشاوره.html‎Cached
Similarاثربخشی آموزش دقت بر توانائی دیکته نویسی دانش آموزان دوره ابتدائی دارای اختلال
… بررسی اثر بخشی مشاوره توانبخشی گروهی با رویکرد معنا درمانی بر سلامت روان …
بررسی اثربخشی مشاوره راه حل محور بر رابطه مادران و کودکان پسر کم توان ذهنی آموزش
… بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم مقطع راهنمایی (فول تکست دارد).
فراتحلیل متغیرهای همبسته با خلاقیت – ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
journal.bpj.ir/article_516612.html‎Cachedبررسی رابطه نیازهای روانی بنیادین(خودمختاری، شایستگی و ارتباط) و خلاقیت در
دانش آموزان … مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 14(2): 121-132. … مهارت‌های
زندگی بر شیوه‌های مقابله با استرس در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر مبارکه. ….
یادگیری و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دختر و پسر) پایه سوم دوره
متوسطه …
موضوع پایان نامه روانشناسی تربیتی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI
parsthesis.com/موضوع-پایان-نامه-روانشناسی-تربیتی/‎Cached
Similarبررسی رابطه بین یادگیری مشارکتی و مهارتهاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش
آموزان … بررسي سبكهاي هويتي و خودپنداره دختران بي سرپرست 15-8 سال شهرتهران …
رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني دانش آموزان دوره متوسطه مدارس دولتي شهر … تأثير
آموزش گروهي عزت نفس برخورد پنداري دانش آموزان شاهد و غير شاهد مقطع راهنمايي شهر …
پایان نامه بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از …
dell200.mizbanblog.com/post/53‎Cachedفایل ورد قابل ویرایش. توضیحی مختصر از متن فایل : پایان نامه بررسی رابطه
بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر
گرفتن …
Tabtiz university of medical sciences
congress.tbzmed.ac.ir/6child/Archive‎Cached
Similarبررسی رابطه سلامت روان با افسردگی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی ناحیه 1 شهر
زاهدان. 31. …. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان …
بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و خودکارآمدی با رشد اخلاقی دانش آموزان دوره
راهنمایی مدارس جامعه … اثربخشی آموزش گروهي مهارت‌هاي حل مسأله بر سازگاری اجتماعی
دانش آموزان.
دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات – پایان نامه های روانشناسی و علوم …
www.pdfiran.com/tabid/451/View/1312/id/4831/Default.aspx‎Cached
Similar11 نوامبر 2013 … رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی … روش تحقیق مقایسه
بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری در دانشگاه … بررسی رابطه سبک
اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران … بررسی تاثیر مشاوره گروهی با
رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع …
روانشناسی مدرسه – مقالات آماده انتشار
jsp.uma.ac.ir/?_action=press‎Cachedبررسی ارتباط دست برتری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره راهنمایی … سلامت
روانی و خودکارآمدی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر. دوره …
اثربخشی آموزش گروهی همدلی بر بهبود روابط بین شخصی و خود تنظیمی ADHD …
رابطه ی خودبخششی و عواطف مثبت و منفی با تعل لورزی تحصیلی دانش آموزان سال
سوم متوسطه.
[PDF] ﺟﻮ رواﻧﻲ ي ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ در ي ﮔﺮاﻧﻪ آزﻣﻮن ﻣﺪل ﻧﻘﺶ
jsp.uma.ac.ir/article_229_2173a86ad07fa20c3f53ffb787931688.pdf‎Cachedراﺑﻄﻪ. ي ﺑﻴﻦ. ﺟﻮ رواﻧﻲ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻼس و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻼﺳﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. دوره. ي. راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ. ﻣﻬﺪي ﺣﺎج
ﺷﻤﺴﺎﻳﻲ … اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي. ﺟﻮ رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ … ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات دﺧﺘﺮان در ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
و ﭘﺴﺮان در ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑ. ﻪ. ﻃﻮر ﻣﻌﻨ …. ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
داﻧﺶ …. اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﻮداﻇﻬﺎري و ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻮد ….. ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ. ،. 13
)3(.
پیام نورطبس spss پایان نامه تحقیق سمینار
tabaspnu.blogfa.com/post/10‎Cachedاثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر کاهش اضطراب،پرخاشگری و فرسودگی شغلی ….
برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی …
بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی …
پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه
old.razi.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=26b45736…‎Cachedگواهينامه شركت در پنجمين سمينار سراسري بهداشت روان دانشجويان. … مدير گروه رشته
مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي و راهنمايي به مدت 6 سال … تاثير مشاوره گروهي به روش
REBT بر خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر (.1388). … بررسي رابطه
ساده و چند گانه ابعاد كيفيت زندگي، سبك هاي هويت با استفاده آسب زا از تلفن همراه در

[PDF] بررسی رابطه بین سلامت روانی و انگیزش پیشرفت در دانشجویان …
dsme.hums.ac.ir/article-1-57-fa.pdf‎Cachedدختر و. 150. پسر( از کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی مذکور انجام
گرفت. … روانی و انگیزش پیشرفت از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار بودند اما در …
مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، دوره سوم شماره دوم پاییز 1395 …. بررسی.
سالمت. روانی. دانش. آموزان سوم. راهنمایی. شهرساری. در. سال تحصیلی. 80 ….. بین
گروهی.
رابطه هوش هیجانی مدیران با خودکارآمدی و سلامت روانی آنان
jinev.iaut.ac.ir/article_521439.html‎Cachedهدف مقاله حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران با خودکارآمدی و سلامت روانی آنان در
مدارس … جامعهی آماری پژوهش حاضر مدیران مدارس دوره‌های سه‌گانه تحصیلی آموزش و پرورش
… عدم سلامت روانی از پیشرفت و اعتلای فرد و همچنین توانایی انجام اعمال و وظایفی که
….. در بین گروهی از دانش‌آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی، مطالعات روان شناختی
دانشکده …
موضوع پايان نامه | hakimaeh safaralizadeh – Academia.edu
www.academia.edu/30402800/موضوع_پايان_نامه‎Cached.1 بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک …
1 شهر زاهدان .31 بررسی رابطه دینداری با کنترل خشم دانش آموزان مقطع دوم
راهنمایی …. آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی با درمان گروهی شناختی – رفتاری در کاهش
اضطراب ….. رابطه بین مهارتهای زندگی با سلمت روان و پیشرفت تحصیلی در دانش
آموزان دوره …
بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران با …
dayfun.ir/Tags/?…بررسی%20رابطه%20بهداشت%20روانی%20و%20پیشرفت%20تح…‎Cachedبررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران با در نظر
گرفتن … به گزارش تابناک فارس: منتخبان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی
شیراز با … اولین‌بار اوایل دهه ٧٠ پلیس راهنمایی و رانندگی از ممنوعیت استفاده از
شیشه‌های …
چاپ – دانشگاه تهران
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/javadejei/print/‎Cached
Similarاثربخشی مهارت حل مسئله بر کاهش تعارضات والد-فرزند در مدارس راهنمایی شهرستان …
رابطه خودکارآمدی تحصیلی انگیزش پیشرفت و تاب آوری با سلامت روان دانش آموزان …
بررسی اثر بخشی آموزش گروهی شیوه های مقابله با استرس در افزایش رضایت …. ”
مقایسۀ سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر تیزهوش در سه موقعیت
آموزشی.
فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر عزت نفس دانش‌آموزان
jeps.usb.ac.ir/article_3096.html‎Cachedاثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی به‌شیوة گروهی بر‌انگیزة پیشرفت، عزت …
رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم
… بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی و عزت نفس دانش‌آموزان دختر
سال اول … رفتارهای خودابرازی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس سوم دوره
راهنمایی.
كشاورز – آزيتا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
www.iautj.ac.ir/index.php/fa/iautj…staff/…/100-azita-keshavarz‎Cachedراهنمایی،ازمیر ترکیه ،2012 … (1391). بررسی اثر بخشی مداخله.گروهی. شناختی
رفتاری بر روابط بین فردی و نگرش های نا کار آمد دانشجویان … اینترنت با سلامت
روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان. … بررسی رابطه بین عوامل روانی اجتماعی
دختران فراری و تعداد فرار از … MCMI مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران سجاد 1390,
مدرس دوره.
راهنمایی،مشاوره وروانشناسی تربیتی – پژوهشکده معلم فارس
pajooheshkadeh.farsedu.org/menu.aspx?id=118275‎Cached
Similarمشاوره گروهي بر بحران وجودي نوجوانان, معصومه دستغيب … مقايسه بهداشت روان و
پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي و مهندسي دانشگاه شيراز فارغ … بررسی رابطه
بین سبک تصمیم گیری مدیران بر خلاقیت معلمان مدارس راهنمایی شهرستان جهرم …
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دوره ابتدايي استان فارس, ستاره
شجایی.
[XLS] کودکان استثنایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
www.iauq.ac.ir/cdn/C5.FileManager.Uploads/…/علوم%20انسانی.xls‎Similar4, 3, ملیحه محمدیان, اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی و سلامت روان … بر
پيشرفت تحصيلي و مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دختر دبيرستان هاي قوچان … 27, 26
, پروین احمدی, بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان … دانش آموزان دختر
مقطع راهنمایی شهر فاروج در سال تحصیلی 91-1390, 1390/05/8, 206201602892049.
[PDF] الفبايي عنوان.xlsx – دانشگاه شاهد
www.shahed.ac.ir/po/SiteAssets/Lists/List15/…/الفبايي%20عنوان.pdf‎Cached
Similarﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ- رﻓﺘﺎري در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻋﻮد و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد 329.
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﺸﻮر 280 … ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ
اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آن 179 … ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري و دﺧﺘﺮان ﻏﯿﺮﻓﺮاري 163.
[PDF] ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ The relationship
journals.bmsu.ac.ir/jbs/index.php/jbs/article/viewFile/120/51‎Cached
Similarﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﺷــﺨﺼﻴﺘﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﻭﺍﻥ. ﺭﻧﺠﻮﺭﻯ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ … ﺩﺧﺘﺮ) ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻯ … ﺳــﺎﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ …. ﭘﺬﻳــﺮﺵ ﮔﺮﻭﻫﻲ، ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﺳــﺮﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺩ ….. ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ …. ﺭﺣﻴﻤﻲ، ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻋﻠﻞ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﻭ.
[PDF] متوسطه مقطع ورزشکار غیر پسران تحصیلی پیشرفت با آن رابطه و …
journals.pnu.ac.ir/pdf_899_dd284bfaaefb9a8103ca991fb59fdcda.html‎Cachedهای ورزشی بر میزان اضطراب و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پسران غیر …. های
گروهی. تفاوت معنی. داری وجود ندارد. پهلوان. زاده و همکاران ). 1235. (. با بررسی افس.
ردگی. در … حالتی. رقابتی. دانشجویان. دختر. ورزشکار. رشته. های. انفرادی. و. گروهی.
و … حالتی رقابتی و بهداشت روانی ورزشکاران رشته …… آموزان دختر راهنمایی
شهرستان.
وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – سیدموسی کافی
staff.guilan.ac.ir/kafi/?lg=0‎Cached
Similarراهنمای ورود … بررسی رابطه وضع تحصیلی و سلامت روانی دانشجویان مجله اندیشه و
رفتار، سال سوم، … با فشار روانی (استرس) و سلامت روانی در گروهی از دانشجویان
دانشگاه گیلان. … مقایسه سازگاری تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
گیلان. … دوره 21. شماره 85. کافی، سید موسی؛ ملازاده، رحیم؛ نوری، مرتضی؛ صالحی،
ایرج.
سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز
rms.scu.ac.ir/Public/Teacher/Thesis.aspx?ID=0-7326879…1‎Cached
Similar4, بررسی رابطه فشارزاهای روانی دختران مراکز پیش دانشگاهی با سلامت روانی با
توجه به … پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس هوشمند و عادی شهر
اهواز … 18, تأثیر آموزش گروهی تکنیک های فراشناختی بر اضطراب، باورهای
فراشناختی و … ریاضی، خودکارآمدی ریاضی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره
راهنمایی شهر …
[DOC] بررسی میزان شیوع اختلال‌های رفتاری در دانش‌آموزان دوره راهنمایی
talar.jrl.police.ir/…/c12efe69b8fc5a3eccf3fbc98f0f6723da539fe6.docx‎Cachedپژوهش حاضر به بررسی شیوع اختلال‌های رفتاری دانش‌آموزان دورة راهنمایی و متوسطه …
میزان شیوع در پسران، بیش‌تر از دختران، در دوره راهنمایی بیش‌تر از دوره متوسطه، در …
در بین عوامل جمعیت شناختی؛ پایه تحصیلی، تحصیلات والدین، طلاق والدین، فوت ….
رفتاری آنان صورت گیرد و بهداشت روانی جامعه را ارتقاء بخشد، ارزشمند می‌باشد.
نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و شخصیت در …
jontoe.alzahra.ac.ir/article_1873.html‎Cachedپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و …
مشغول به تحصیل در دورة متوسطه شهر سمنان در سال تحصیلی 1390 بودند. … همچنین
بین روان‌رنجور‌خویی با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطة منفی معنادار وجود دارد. …
بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی وعزت نفس دانش‌آموزان دختر سال
اول …
لیست پایان نامه ها – مرکز خدمات روانشناسی سینا
www.sinacps.ir/لیست-پایان-نامه-ها/‎Cached
Similarپایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر خرابکاری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر
کرمانشاه … پایان نامه بررسی رابطه بین شوخ طبعی و سلامت روان دانشجویان دختر و
پسر رشته … پایان نامه رابطه میزان اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر
مقطع پیش‌دانشگاهی ….. پایان نامه بررسی تاثیر مشاوره فردی و گروهی بر پیشرفت
دانش آموزان.
[PDF] موضوعات پژوهشي درس روش تحقیق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد
taybad.ac.ir/my_doc/taybad/jozve/pajooheshi%20hoghoogh.pdf‎Cachedبررسی میزان رضایت دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی نسبت به فعالیتهای پرورشی.
16 … رابطه شیوه فرزند پروری با خالقیت و پیشرفت تحصیلی. 21. بررسی … 35.
اثربخشی مشاوره گروهی به روش واقعیت درمانی برکاهش بحران هویت دانش آموزان پسرو د
… بررسی عوامل درون مدرسه ای موثر بر بهداشت روانی دانش آموزان ابتدایی شهر تهران. 71
.
رابطه‌ هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در سال …
www.iaujournals.ir/article_519819_0.html‎Cachedپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و عزت نفس دانش‌آموزان با پیشرفت …
عزت نفس دختران بیشتر از پسران میباشد و پیشرفت تحصیلی پسران بیشتر از
دختران است. … سلامت روان و عزت نفس دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی در خانواده‌های عادی (
تحت … بررسی اثربخشی معناداری گروهی بر عزت نفس دانشجویان دختر خوابگاههای …
جستجوی عبارت بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در …
peyvast.xyz/…/بررسی-رابطه-بهداشت-روانی-و-پیشرفت-تحصیلی-در-گروهی-از-دختران-دوره-راهنمایی-با-در-نظر-گرفتن-وضعیت-اشتغال-…‎Cachedجستجوی عبارت بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از
دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران.  …
خانواده تک والدی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=خانواده+تک+والدی&topic_9…‎Cached
Similarمقایسه بکارگیری روشهای مقابله با استرس در بین فرزندان دختر و پسر خانواده های …
رابطه بین سلامت اجتماع و سلامت روانی خانواده مدتها مورد بحث بوده است و عمده نظرات بر
…. هدف پژوهش بررسی اثر فقدان پدر در پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی فرزندان
شاهد … راهنمایی و مقایسه آنها با گروهی از دانش‌آموزان عادی مقطع راهنمایی در شهرستان اراک

دکتر اضغر آقایی
psych.khuisf.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form…‎Cached
Similarتاثیربازی درمانی گروهی به شیوه شناختی – رفتاری برترس اجتماعی کودکان. …
رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در افراد ۲۰- ۶۰ سال شهر اصفهان * فصلنامه پژوهش
درعلوم رفتاری. … رابطه هوش هیجانی ومولفه های آن با پیشرفت گرایی شغلی دربین
کارگران …. آموزان دوره راهنمایی ) استان چهارمحال وبختیاری درسال تحصیلی ۸۳-۸۲
دومین همایش …
بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه …
eps.journals.umz.ac.ir/article_751_164.html‎Cached
Similarجهت تعمیم نتایج، تعیین رابطه بین نظرات طبقه مورد مطالعه از آزمونT یک گروهی
استفاده شده … آموزشی خصوصاً پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه مؤثر واقع
شده است. … عاطفی آنان، موجب سرخوردگی و بروز بیماری حقارت و عقده‌های روحی و روانی
است. …. سرهنگی(1389)بررسی میزان نشاط و شادابی و راه‌های تقویت آن در مدارس
راهنمایی و …
کلبه روان شناسی – موضوع پایان نامه
hamidyaghoobi.blogfa.com/post/29‎Cached
Similar601 : بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان … 633 : بررسي
روش هاي افزايش مسوليت پذيري در دانش آموزان دوره راهنمايي شهر شهرضا در … 636 :
بررسي ساخت خانواده دختران فراري و اثربخشي خانواده درماني و درمانگري حمايتي در
تغيير آن …. 698 : بررسي عوامل فشار رواني مربوط به شغل و رضايت شغلي در گروهي
از روان …
[DOC] فهرست منابع و مآخذ – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه …
libepl.um.ac.ir/parameters/libepl/filemanager/164.doc‎Cached
Similarدختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به کودکان بی سرپرست ، پایان نامه
کارشناسی ارشد ، … بررسی سبک مدیریت مراکز نگهداري نوجوانان تحت سرپرستی
سازمان بهزیستی ….. تک والد و بی سرپرست با میزان شیوع اختلالات روانی و
پیشرفت تحصیلی آنان در …. بررسی شناخت درمانی گروهی متمرکز بر طرحواره بر
ارتقا بهداشت روانی …
آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی
webpal.ir/آرشیو-کامل-پایان-نامه-های-سایت-2‎Cached
Similarبررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام … در مدارس راهنمایی شهر نیشابور ۱۱; بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر
مقطع … ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل
۲۶ ….. ۲۵۴ بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و
پسر …
پایان نامه روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی » دانلود پایان نامه
www.adonisdoc.com/ShowDetailCatProduct.aspx?Id=8f3c56f3…‎Cached
Similarپایان نامه بررسی تاثیردوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختر دوره …..
بررسی تاثیر دو روش آموزش و سخنرانی و بحث گروهی برمیزان یادگیری دانش آموزان
دختر … پایان نامه بررسی رابطه بین بهداشت روان و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت
… پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم
راهنمایی …
پرتال جامع علوم انسانی-عباس ابوالقاسمی
www.ensani.ir/fa/712/profile.aspx‎Cached
Similarعنوان مقاله: رابطه ابعاد شخصیت و سازگاری زناشویی زوجین: بررسی نقش واسطه ای …
آموزان پسر دارای مشکلات یادگیری و دانش آموزان پسر دارای پیشرفت تحصیلی
پایین، … عنوان مقاله: اثربخشی مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس بر
افزایش …. برای سنجش اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی تحصیلی
اهواز.
[PDF] عناوین پیشنهادی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
gorganiau.ac.ir/my_doc/gorgan//…//olaviat%20paghohesh.pdf‎Cachedبررسی پیشرفت تحصیلی و فعالیتهای تربیتی دانش آموزان مدارس یک نوبته و دو …
دوره. متوسطه،شهرستان. 29. بررسی تاثیر فعالیتهای ورزشی گروهی وانفرادی …
بررسی رابطه بین جو سازمانی با بهداشت روانی دانش آموزان دوره متوسطه … بررسی
عملکرد گروههای آموزشی،از دیدگاه معلمان دوره های ابتدایی،راهنمایی و متوسطه و ارایه
الگوهای …
موضوع پایان نامه روانشناسی عمومی – شریف یار
sharifyar.com/subject-general/‎Cached
Similar Rating: 4 – Review by شریف یار
20 ا کتبر 2012 … بررسي تاثير شاغل بودن بانوان بر ويژگيهاي رواني آنان در پرسشنامه SCL 90 … آن در
تمايز و پيش بيني عضـويت گروهـي دانـش آمـوزان 18-14 ساله عادي و مشکل دار …
پيشرفت و تأثير آن بر عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دورة راهنمايي شهرستان … رابطه
بين عملكرد خانواده و پايگاه هويت دانش ‌آموزان دختر دوره دبيرستان شهر …
دکترابوالقاسم خوش کنش – پروفایل
https://sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375107‎Cachedخوش ‌كنش, “بررسي رابطه ي طرحواره هاي ناسازگار اوليه و تمايزيافتگي با ميزان …
پورابراهيم, “بررسي تاثير واقعيت درماني گروهي بر سلامت رواني سالمندان مقيم …
خشم و تعارضات والد-نوجوان در دختران دوره راهنمايي شهر تهران” , فصلنامه خانواده پژوهي,
…. پيشرفت تحصيلي دانش آموزان” دومين كنگره سراسري روان شناسي كودك و نوجوان,
1394.
بررسی ارتباط هوش هیجانی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در …
research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument…‎Cached5- مهارتهای هوش هیجانی و خودکارآمدی دانشجویان بر اساس مقطع تحصیلی متفاوت است.
… نیاز پژوهش را با اجرای پرسشنامه ها به صورت گروهی بر روی نمونه های مورد نظر جمع
آوری می نماید. … اما بین هوش هیجانی دختران تیزهوش و عادی تفاوتی دیده نشد. … ”
بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان
شاهد و …
,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,
www.dociran.com/‎Cached
Similarبررسی رابطه اختلال های رفتاری ، سبک های دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش
آموزان …. های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی
130برگ … بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین 140برگ
…. بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختران دوره ابتدایی در

[PDF] بررسی رابطه بین سلامت روان و عوامل درون دانشگاهی در بین دانشجویان …
unmf.umsu.ac.ir/article-1-2364-fa.pdf‎Cachedدوره. دوازد. ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره. د. ﻫﻢ، ﭘﯽ در ﭘﯽ. 65. ،. اﺳﻔﻨﺪ. 1393. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اروﻣﯿﻪ …
ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﻴﺑ. ﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫ. ﻲ. ﺩﺭ ﺑ. ﻴ. ﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ. ﻳ. ﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ. ﻲ …..
ﻫـﺎ. ﻭ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺩﺭﺳـﻲ، ﺭﻭﺵ. ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ، ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍ. ﻫﺪﺍﻑ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫـﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻭﺿـﻌﻴﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ …
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ
ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ.
دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد مشاوره تحصیلی
www.karenthesis.ir/پایان-نامه/q/مشاوره-تحصیلی‎Cached… در دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی رشته مشاوره و راهنمائی و روان شناسی
عمومی … گروهی که نحت راهنمایی مشاور قرار داشته گروه دیگر از راهنمایی مشاوره بهره
نداشته … پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
رشته … روش تحقیق بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دختر و …
بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران با …
sida.wordpressblog.ir/بررسی-رابطه-بهداشت-روانی-و-پیشرفت-تحصی-2/‎Cached1 روز پیش … بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران با در نظر ….
دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛ شیراز1393.
بررسي رابطه توكل بر خدا، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان
ravanshenasi.nashriyat.ir/node/142‎Cached
Similar2 دسامبر 2011 … همچنين رابطه مثبت معناداري بين پيشرفت تحصيلي و عزت نفس به دست آمده … در
ارتقاي بهداشت رواني موثر است.19 نتايج تحقيق پارگامنت و همكاران نشان مي‌دهد ….
15ـ75 سال بدون در نظر گرفتن جنسيت و به صورت فردي و گروهي اجرا كرد. …..
جمعيت‌شناختي در دانش‌آموزان دختر آزارديده و عادي دوره راهنمايي شهر اهواز»، مجله …
صفحه شخصي دكتر حسين مومني مهموئي – دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه
www.iautorbat.com/~momeni&option=matn&i=35‎Cached
Similarمیزان به کارگیری تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دید معلمان» . …
بررسي رابطه بين خودكارآمدي و رضايت شغلي معلمان با پيشرفت تحصيلي دروس … «
بررسی نظرات معلمان دختر مقطع راهنمایی زرین شهر نسبت به فعالیتهای فوق برنامه
…. ارايه مقاله بصورت پوستر(چاپ در مجموعه مقالات) در دومين همايش ملي بهداشت رواني و

[PDF] ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺖ ﻮﻟﻴ ﺌ و ﻣﺴ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺔ راﺑﻄ ﺷﻬﺮ
refahj.uswr.ac.ir/article-1-912-en.pdf‎Cachedدﺳﺘﻪ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در دورة ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﻣﻲ … ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ و ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ … ﺑـﺎ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ. راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﮔﺮوه
دﺧﺘﺮان ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ … ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي. ﻫﻮﻳﺖ. و ﻣﺴ. ﺌ. ﻮﻟﻴ. ﺖ. ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. 15. 18 ﺗﺎ. ﺳﺎﻟ. ﺔ
. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان …. ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒـﻖ دﻳـﺪﮔﺎه ارﻳﻜـﺴﻮن ﮔﺮوﻫـﻲ از. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻪ …… راﻫﻨﻤـﺎي ﺳـﻨﺠﺶ
رواﻧـﻲ .(.
بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه گرايشها – ایران پژوهان
www.iranresearches.ir/دانلود…/72-روانشناسي-همه-گرايشها.html‎Cached
Similarبررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش
… رابطه سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بررسي رابطه سبكهاي فرزند …
پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي در دختران متوسطه شهرستان ايلام …
بررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مدیریت خشم بر خشم و آمادگی اعتیاد
.
بانک مقالات مدیریت دانشگاه آزاد تنکابن – موضوعات پژوهشي درس روش …
www.irshahsavaran.blogfa.com/post-371.aspx‎Cached14 بررسي ميزان آشنايي دانش آموزان پايه سوم دوره راهنمايي با روش هاي صحيح مطالعه و
تاثير آن بر … 15 بررسی میزان رضایت دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی نسبت به
فعالیتهای پرورشی … 19 رابطه شيوه فرزند پروري با خلاقيت و پيشرفت تحصيلي
… 07 بررسي عوامل درون مدرسه اي موثر بر بهداشت رواني دانش آموزان ابتدايي شهر تهران
دکتر سیمین حسینیان – انجمن روانشناسی ایران
www.iranpa.org/News/dr-simin-hosseinian‎Cached10 جولای 2016 … v كاربرد آزمون‌ها در راهنمايي و مشاوره تحصيلي- شغلي. … مشاوره گروهي با الگوي
شناختي رفتاري شادماني فوردايس بر كاهش فرسودگي شغلي مددكاران اجتماعي …
تاثیر کیفیت رابطه ولی-فرزندی برسازگاری روانشناختی در دختران نوجوان ….
بررسي رابطه خودپنداره ، كيفيت زندگي و سلامت روان مربيان مهد كودك استان تهران.
[PDF] بسمه تعالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
www.iausdj.ac.ir/pe/Documents/c.v.new.pdf‎Cached
Similarﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي روان درﻣﺎﻧﯽ … رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان … اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺘﯿﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد زوﺟﻬﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ … ارﺗﺒﺎط
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺒﮑﻬﺎي ﻫﻮﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ … ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان از دﯾﺪﮔﺎه …. ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﻣﺪل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ.
[PDF] بررسی رابطه شیوه‌های فرزند پروری مادران با بهداشت روانی دختران
https://www.muslimapedia.com/…/3364_04927e73da3695cbeb13a610db0e4c16.html‎Cached17 فوریه 2017 … بررسی رابطه شیوه. های فرزند پروری مادران با. بهداشت روانی. دختران … بهداشت. روانی
دختران دانش آموز سال سوم. راهنمایی شهر تهران. بود … گروهی. و فرهنگ جامعه نیز خانواده
نقش. ی. ؤم. ثر. دارد. )شریعتمداری …. پروری قاطع و اطمینان بخش رشد یافته اند، از
شایستگیهای تحصیلی و ….. پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در.
[DOC] سوابق تحصیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
iau-saveh.ac.ir/Files/…/2015-07-05_06.18.39_نیوشا%20رزومه.docx‎Cached
Similar5 جولای 2015 … بررسی عوامل موثر در الگوهای رفتاری دانش آموزان تیزهوش ناموفق و … رابطه تاب آوری و
جو روانی – اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش … فصلنامه ابتکار و خلاقیت
در علوم انسانی ، دوره دوم ، شماره … (1390) ،تاثیر آموزش ابراز وجود بر اضطراب امتحان و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول راهنمایی; فرقدانی ، آ .
پایان نامه های رشته روانشناسی1 – جدیدترین پایان نامه های دفاع شده
iranresearch.mihanblog.com/post/10‎Cached23 دسامبر 2016 … 10025 بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره
راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛ شیراز1393 120
[PDF] 1st Congress on Child and Adolescent Psychology
www.iranachildpsy.ir/fa/abstracts-list/category/3-others?download…‎Similarبررسی تاثیر گروهی درمان فراشناختی بر کاهش اضطراب و نگرانی دختران دانش …
مقایسه خالقیت، هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانش. آموزان … آموزان دختر دوره
راهنمایی. پ … بررسی رابطه سطح اضطراب، پرخاشگری و هیجان پذیری دختران با سطح
تنش در مادران ….. ی پیشرفت و بهداشت روانی براساس میزان استفاده از اینترنت و
موبایل.
مـدیــریـار … سایت جامع مدیریت – موضوعات روش تحقیق (Research)
athir.blogfa.com/post-1459.aspx‎Cached
Similar14- بررسي ميزان آشنايي دانش آموزان پايه سوم دوره راهنمايي با روش هاي صحيح مطالعه و
تاثير آن بر … 15- بررسی میزان رضایت دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی نسبت به
فعالیتهای پرورشی … 19- رابطه شيوه فرزند پروري با خلاقيت و پيشرفت
تحصيلي … 7۰- بررسي عوامل درون مدرسه اي موثر بر بهداشت رواني دانش آموزان
ابتدايي شهر تهران

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات