× بستن تبلیغات
جولای
31
2017

بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده

بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده

بررسی-رابطه-بین-آموزش-مودیان-مالیاتی-و-اثربخشی-اجرای-مالیات-بر-ارزش-افزوده

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 132 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به ماهیت موضوع، از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی طبقه‌بندی می‌گردد. جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان فن می‌باشند که شامل: کارکنان، ممیزین، کارشناسان و کارشناسان ارشد اداره مالیاتی استان ایلام، اساتید دانشگاه با زمینه تخصصی مالی و اقتصادی مسلط به قانون مالیات بر ارزش افزوده و آشنا با سازمان متولی اجرا و فرآیندهای اجرایی آن می‌باشد که در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انتخاب نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است و تعداد 100 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و جداول و نمودار) و آمار استنباطی (آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون نرمال بودن داده‌ها و معادلات ساختاری) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که آموزش مؤدیان مالیاتی بر اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر معناداری دارد. همچنین عوامل مرتبط با شغل و حرفه‌ی مؤدی و عوامل محیطی و فیزیکی بر اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر معناداری دارد.

  مقدمه
 مالیات به عنوان یک ابزار مهم مالی، دولت را در انجام صحیح وظیفه توزیعی خود یاری می‌دهد و به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع در آمد دولتها بشمار می‌رود که از اعصار گذشته تاکنون با توجه به تحول و تطور وظایف دولت‌ها اهمیت روزافزونی داشته است.
امروزه دولت‌ها علاوه بر ایفای نقش سنتی خود مبنی بر تأمین امنیت داخلی و خارجی دارای نقش و وظایف عمده‌ای در راستای نیل به رفاه اجتماعی می‌باشند، مالیات‌ها علاوه بر اینکه به عنوان منبع اصلی تأمین مالی نیازهای دولتی هستند، به عنوان ابزار اصلی جهت اجرای سیاست‌های مالی و تامین‌عدالت اجتماعی مورد استفاده گسترده دولت‌ها قرار می‌گیرند (مجله اقتصادی،1386،71).
زمانی وظایف دولتها محدود به تأمین امنیت و حفاظت از محدوده جغرافیایی خود بود و بالطبع هزینه‌های آن‌ها در سطح پایین‌تری قرار داشت اما به مرور زمان و با تحولات به وجود آمده در وظایف دولتها مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد برای پوشش هزینه‌ها و ابزار مالی جهت اعمال تصدی‌گری و حاکمیت مطرح گردید (پژویان، ، -83).
دولت با اخذ مالیات و جمع‌آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه گذاری‌ها در واقع نقش زیربنایی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند تا بتواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید (پورمقیم،1380،57).
سالهاست که نظریه‌پردازان و عموم علاقهمندان به توسعه اقتصادی کشور بحث مالیات را مورد توجه قرار داده‌اند و همیشه مسئولین اقتصادی و اقتصاددانان تاکید داشتهاند که سهم مالیات‌ها و نقش هدایتی و نظارتی دولت به گونه سرسام‌آوری گسترش یافته است. چنانکه دولت عصر جدید پدیده‌ای است نوین و با تصویری که طی هزاران سال از دولت در ذهن آدمیان نقش بسته بود کاملاً متفاوت است و در نتیجه همگام با این دگرگونی گسترده که هنوز هم ادامه دارد، (به رغم اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورها) هزینه‌های بخش دولتی در بودجه کشورها روبه فزونی است. بالطبع این مصارف به منابع عظیم جهت تأمین آن نیازمند می‌باشد و از بین منابع مختلف تأمین این مصارف، بهترین و منطقی‌ترین منبع در آمد مالیاتی می‌باشد که در جهان در بین اکثر کشورها به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی محسوب می‌شود و از این رو در تمام کشورها دست به کوشش گسترده‌ای جهت افزایش توان مالیاتی خود زدهاند (دانشکده امور اقتصادی و دارایی، 1379،).
در تمام کشورها به مسئله مالیات اهمیت زیادی می‌دهند مثلاً در کشور هلند امر مالیاتی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و سراسر زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است چنانچه هر اقدام مالی و اقتصادی و حتی ازدواج خود را با توجه به مسئله مالیات و حسابگری‌های مبتنی بر آن انجام می‌دهند. در چنین جوی طبعاً فکر اصلاح و رفع تنگناهای سیستم مالیاتی نیز فکرهای بسیاری را به خود مشغول خواهد کرد.
در حال حاضر در کشور ما قسمت اعظم بودجه عمومی از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌گردد و مالیات‌ها عملاً سهم کمی در تأمین این بودجه دارند و به همین دلیل گاهی با کاهش درآمدهای نفتی کسری موازنه به وجود می‌آید که این امر ممکن است باعث توقف و یا کند شدن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای که از قبل پیش بینی گردیده، شود و یا باعث کاهش ارزش پول در مقابل پول بین‌المللی گردد که صدمات بیشتری بر اقتصاد خواهد زد. (همان،47) بر اساس قانون بودجه و برنامه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید درآمد مالیاتی به نوعی جایگزین درآمدهای نفتی شود که زمانی به پایان خواهد رسید. به عبارت دیگر، بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور دولت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه قادر باشد که هزینه‌های جاری خود را به طور عمده از درآمد مالیاتی تأمین کند و از اتکای این بخش به درآمدهای نفتی بکاهد که اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده درآمد ثابت برای دولت ایجاد می‌کند (لنگرودی.1388/ص 115).
چه بخواهیم و چه نخواهیم با این واقعیت که نفت این ثروت خدادادی روزی تمام خواهد شد، روبه رو هستیم. نکته‌ای که حائز اهمیت است و بایستی به آن توجه نمود بحث پرداخت توسط مردم و سیستم اقتصادی که در کشور فعالیت می‌کند می‌باشد و اجرای صحیح و کامل نظام مالیاتی علی‌الخصوص مالیات بر ارزش افزوده هم مردم را در سازندگی شریک می‌سازد و هم دولت را در برنامه‌ریزی اقتصادی مطمئن می‌نماید.

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول کلیات تحقیق
1-1 مقدمه     3
1-2  بیان مسئله تحقیق         4
1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق     6
1-4  اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)……….     7
1-4-1 اهداف اصلی         7
1-4-2 اهداف فرعی         8
1-5    سؤالات تحقیق         8
1-5-1 سوال اصلی         8
1-5-2 سوالات فرعی     8
1-6    فرضیه‌های تحقیق     9
1-6-1 فرضیه اصلی         9
1-6-2 فرضیه‌های فرعی     9
1-7    مدل مفهومی تحقیق     9
1-8    تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)     9
1-9    خلاصه فصل         12
1-10    ساختار گزارش تحقیق     12
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1    مقدمه     14
2-2    بخش اول: مبانی نظری تحقیق     15
2-2-1 مالیات     15
2-2-2 انواع نظام‌های مالیاتی     15
2-2-3 مالیات و اقتصاد ایران     16
2-2-3-1  نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت      17
2-2-3-2  نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی      17
2-2-4  جایگاه مصرف در اقتصاد     17
2-2-5 آشنایی با درآمدهای عمومی دولت     18
2-2-5-1  درآمدهای غیر مالیاتی     18
2-2-5-2  درآمدهای مالیاتی     19
2-2-6  عملکرد و مقایسه ارقام مربوط به درآمدهای دولت و سهم مالیات از آن در ایران     20
2-2-7  اهمیت مالیات     23
2-2-8  تعاریف و تقسیم بندی‌های مالیاتی     24
2-2-8-1  تعریف و مفهوم مالیات     25
2-2-8-2  انواع مالیات     25
2-2-8-2-1  مالیات‌های مستقیم     25
2-2-8-2-2  مالیات‌های غیر مستقیم     25
2-2-9    تاریخچه مالیات بندی در ایران:     26
2-2-9-1 مالیات در عهد مادها     26
2-2-9-2 مالیات در عهد هخامنشیان     26
2-2-9-3  مالیات در دوره سلوکیان     27
2-2-9-4  مالیات در دوره پارتیان     27
2-2-9-5  مالیات در ایران بعد از اسلام     27
2-2-10  تحولات قوانین مالیاتی طی سال‌های 1366-1357    29
2-2-11 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران         29
2-2-12  تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان     31
2-2-13  ارزش افزوده          32
2-2-14  تعریف و مفهوم مالیات بر ارزش افزوده     33
2-2-14-1  تعریف نظری مالیات بر ارزش افزوده:     33
2-2-14-2  تعریف عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده    33
2-2-15    جایگاه مالیات بر ارزش افزوده (VAT)     33
2-2-16    انواع مالیات بر ارزش افزوده     35
2-2-16-1  مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید (VATP)     36
2-2-16-2  مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI)     37
2-2-16-3 مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف(VATC)      37
2-2-17    مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده     37
2-2-18    اصل مبدأ و مقصد در نظام مالیات بر ارزش افزوده:     38
2-2-19    روش‌های محاسبه مالیات بر ارزش افزوده:     39
2-2-19-1  روش بستانکاری فاکتور     39
2-2-19-2  روش تفریق     40
2-2-19-3  روش مجموع     40
2-2-20    نحوه محاسبه عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده در ایران     40
2-2-21    پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده     42
2-2-22    تحلیل نرخ در مالیات بر ارزش افزوده     42
2-2-22-1  نرخ اصلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان     42
2-2-22-2  انواع نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان     44
2-2-23    نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران     47
2-2-24    ویژگی‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران     49
2-2-24-1 مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده     49
2-2-24-2 معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده     50
2-2-24-3 اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی     53
2-2-25    معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده     59
2-2-26    معافیت‌ها در ایران :     60
2-2-27    جرائم قانونی نظام مالیات بر ارزش افزوده     61
2-2-28    مباحث اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی     61
2-2-29    زنجیره نهایی توزیع     63
2-2-30    نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف زنجیره اجرا     64
2-2-31    ساختار کنونی نظام مالیات بر ارزش افزوده     67
2-2-31-1  ایران فاقد نظام جامع اطلاعاتی از وضعیت مالیاتی مردم است.     67
2-2-31-2  نظام بروکراسی پیچیده ای در نظام مالیاتی ایران وجود دارد     68
2-2-31-3  بی نیازی دولت به مالیات از دیگر دلایل گریز مالیاتی مردم است     68
2-2-31-4 وجود دوگانگی بین نظام مالیاتی و وجوهات شرعی در گریز مالیاتی مؤثر است    68
2-2-31-5  عدم در نظر گرفتن مالیات برای مالیات گریزان     68
2-2-31-6  حذف مطلق استثنائات در پرداخت مالیات     69
2-3    مروری بر تحقیقات انجام گرفته     69
2-3-1 تحقیقات انجام گرفته در داخل ایران     71
2-3-2 تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران     73
2-4    خلاصه و نتیجه‌گیری فصل دوم     76
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1    مقدمه     78
3-2    روش تحقیق         79
3-3    فرضیه های تحقیق     79
3-3-1  فرضیه اصلی     79
3-3-2  فرضیه‌های فرعی     79
3-4    جامعه آماری         80
3-5    نحوه جمع آوری اطلاعات     81
3-6    ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها     81
3-6-1    تهیه و تنظیم پرسشنامه     81
3-6-1-1  روایی     82
3-6-1-2  پایایی     84
3-7    روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     85
3-7-1    استفاده از آمار توصیفی     85
3-7-2    استفاده از آمار استنباطی     85
3-7-2-1 آزمون کولموگوروف اسمیرنوف     85
3-7-2-2  تحلیل همبستگی     86
3-7-2-3  ضریب همبستگی پیرسون (r)     86
3-7-2-4  ضریب همبستگی اسپیرمن(rs)     86
3-7-2-5  مدل‌های عاملی     87
3-7-2-6  مدل‌های مسیر     87
3-7-2-7  مدل‌سازی معادله ساختاری     87
3-7-2-8  شاخص‌های برازش و اصلاح مدل     88
3-8    خلاصه…………….     91
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4-1    مقدمه     93
4-2    آزمون کولموگوروف اسمیرنوف     93
4-3    مدل سازی معادله ساختاری     93
4-4    شاخص های برازش     100
4-5    آزمون فرضیات         101
4-5-1  آزمون فرضیه فرعی اول     101
4-5-2  آزمون فرضیه فرعی دوم     102
4-5-3  آزمون فرضیه فرعی سوم     102
4-5-4  آزمون فرضیه اصلی     103
4-6    خلاصه فصل         106
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها
5-1    مقدمه     108
5-2    نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق     108
5-2-1  فرضیه ی فرعی اول     108
5-2-2  فرضیه ی فرعی دوم     109
5-2-3  فرضیه ی فرعی سوم     109
5-2-4  فرضیه ی اصلی     109
5-3    پیشنهادهای کاربردی     109
5-4    پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده     111
5-5    محدودیت های تحقیق     111
منابع         113
منابع فارسی……………     113
منابع لاتین         116
Abstract     118


دانلود فایل

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده


https://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88/

بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر …
neginfile.ir/…/بررسی-رابطه-بین-آموزش-مودیان-مالیاتی-و-اثربخشی-اجرای-مالیات-بر-ارزش-افزوده‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای
مالیات بر ارزش افزوده از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 132

بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر …
thesisaccounting.ir/بررسی-رابطه-بین-آموزش-مودیان-مالیاتی-و/‎Cached5 سپتامبر 2016 … عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای
مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام و ارائه راهکارهای جهت بهبود آن با …
: بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر …
https://asandoc.com/…/بررسی-رابطه-بین-آموزش-مودیان-مالیاتی-و/‎Cached22 ژانويه 2017 … بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در
استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP.
بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر …

بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP


بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در
استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP دانلود پایان نامه کامل …
دانلود پایان نامه حسابداری: تاثیر اطلاع رسانی صحیح و به موقع بر …
acer.asilfile.ir/2016/09/05/دانلود-پایان-نامه-حسابداری-تاثیر-اطلا/‎Cachedبررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در
استان ایلام و ارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP. قسمتی از متن پایان …
بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر …
135866.mank1.party/‎Cached3 فوریه 2017 … صفحه اصلی بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر
ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد …
بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر …
bankproje.ir/downloads/بررسی-رابطه-بین-آموزش-مودیان-مالیاتی-و/‎Cachedاین پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات
بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP …
جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد گسلش شاخه ای-30
www.tesisdoc.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/گسلش-شاخه-ای/…/25/…/30‎Cachedپایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش
افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP · حسابداری …
دانشکده مدیریت – برد پژوهشی-نتایج شورای پژوهشی-5 بهمن 1394
management.old.iau-arak.ac.ir/fa/contents/…/sh9/5.بهمن.1394.html‎Cachedبررسی رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک وعملکرد سازمان در شرکت دخانیات ایران
… اجرایی. بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر قصد ترک خدمت کارکنان سازمان منطقه
ویژه اقتصادی … بررسی و شناسایی موانع موجود در صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده
بالا ….. واخلاق مالیاتی ونگرش نسبت به قبول مالیات (سازمان امور مالیاتی شهر اراک).
پروپوزال آماده بایگانی – صحافی فوری,قیمت صحافی,گالینگور …
sahafiran.com/tag/پروپوزال-آماده/‎Cached5 آگوست 2016 … بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته … بررسی
رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش …
کارایی اثربخشی مالیات در اقتصاد – onvansho
onvansho.ir/result/کارایی-اثربخشی-مالیات-در-اقتصاد.html
کاراییاثربخشی این طرح مالیاتی در اقتصاد ملی مالیات در سال . دستور مالیاتی به
سازمان‌های دولتی اقتصاد gt اقتصاد کلان یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در
کاراییاثربخشی بیشتر . … بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر
ارزش. بررسی عوامل موثر … پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان
مالیاتیاثربخشی. مالیاتی …
مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوگیری توجه(فصل دوم)
8951irsk.i7o.ir/‎Cachedبررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده … و
پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر …
word-amade.ir/book/2016/08/…/بررسی-رابطه-بین-آموزش-مودیان-مالیاتی-و/
24 آگوست 2016 … بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در
استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP با …
پروفایل شخصی – محمد مهدی مظفری – دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
www.ikiu.ac.ir/members/?id=104&lang=0‎Cachedدانشکده : علوم اجتماعی; گروه آموزشی : مدیریت صنعتی; درجه علمی : استادیار; آخرین
مدرک …. ٥, بررسی رابطه بین هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی های بازاریابی در ….
١٣, شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک
…. فرار مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده(مطالعه موردی در اداره کل امور مالیاتی
استان …
بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر …
cellfull.ir/?p=420837‎Cachedبررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در
استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP. توسط : adminدر: …
تیمور رحمانی – صفحه شخصی – economics
economics.ut.ac.ir/~trahmani‎Cached”بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر تورم.” : سازمان امور مالیاتی
کشور، 1383. … “تحلیلی از رابطه فساد و مالیات تورمی : مطالعه بین کشوری. ….
قدیمی امیر, تاثیر سرمایه انسانی با بهره گیری از شاخص آموزش بر رشد اقتصادی ….
سازوکار انتقال پولی در اقتصاد ایران: ارزیابی قدرت اثربخشی کانال های انتقال
پولی بر …
پایان نامه های رشته حسابداری – فروش و انجام پایان نامه
iranresearch.persianblog.ir/post/19
5 ا کتبر 2016 … بررسی ارتباط میان ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام در …
بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر …
[PDF] Designing an Appropriate VAT Management Model in Iran – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/64513870403.pdf‎Cached
Similarﺑﺮرﺳﻲ دﻗﺖ ﮔﺰارش ﺗﺎﺟﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻳﺎ. ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد اﺳﺖ . 2. ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻪ. 60.
ﻣﻴﻼدي ، ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺗﻨﻬﺎ در. ﻫﺸﺖ. ﻛﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻮد. ،. ﭘﺲ از آن، اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺳﺮﻋﺖ …
شیپ فایل کاربری اراضی استان آذربایجان غربی
13175jqbr.eljo.ir/‎Cachedتحقیق بررسي ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات · تحقیق راه … بررسی رابطه
بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده · چارچوب نظری و …
شناسایی مودیان جدید مالیاتی/تصمیم مجلس درباره مالیات ارزش افزوده …
www.ibena.ir/news/71987/‎Cached5 جولای 2017 … شناسایی مودیان جدید مالیاتی/تصمیم مجلس درباره مالیات ارزش افزوده. سیدکامل تقوی
نژاد. رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستور
بررسی و … همچون امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و توسعه شهری از محل مالیات …
تحقق نظام نوین مالیاتی به اجرا درآمده و کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی …
پروپوزال بررسی تاثیر مالیات برارزش افزوده در روند درآمدهای مالیاتی …
www.zivarfile.ir/4224-پروپوزال-بررسی-تاثیر-مالیات-برارزش-اف/‎Cached8 ژوئن 2017 … ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺮای ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ …. پایان نامه بررسی
رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر .
[DOC] دانلـــــود فایل – سایت تخصصی انجام پایان نامه مدیریت
www.mtez.ir/fdownload.ashx?fn=file680667.doc‎Cachedبررسی عوامل موثر بر اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد آموزش مؤدیان
مالیاتی …… اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 120 كشور جهان نشان دهنده
مقبوليت و كارايي …. 3- بررسی و شناسایی رابطه بین آموزش مؤدیان مالیاتی ازطریق
صدا وسیما با …. آموزش مودیان مالیاتی از طریق کلاس های آموزشی توسط سازمان امور
مالیاتی کشور می …
[DOC] لیست پایان نامه های دفاع شده و مصوب از سال 1389 به بعد – دانشگاه آزاد …
www.iausdj.ac.ir/…/لیست%20پایان%20نامه%20های%20دفاع%20شده%20و%20مصوب%20از%20…‎Similarبررسي ديدگاه موديان مالياتي نسبت به پذيرش خدمات مالياتي الكترونيكي بر اساس
مدل مفهومي … بررسي اثرات اجرايي ماليات بر ارزش افزوده بر تورم در اقتصاد ايران. 17
/8/ … ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي از ديدگاه كاركنان اقتصاد نوين … بررسي
رابطه بين سرمايه اجتماعي و اثر بخشي سازماني كاركنان گمرك استان كردستان در سال
88.
بررسی میزان کارایی جرايم مالياتي در جلوگيري از فرار … – متلب
matlab1.ir/بررسی-میزان-کارایی-جرايم-مالياتي-در-جل/‎Cached20 ژوئن 2017 … صفحه اصلی آموزش بررسی میزان کارایی جرايم مالياتي در جلوگيري از فرار مالياتي
… 2-1-14- شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده 38 … 2-1-16- وظایف و تکالیف مودیان
42 … 2-1-25- نقش ماليات بر ارزش افزوده در اثربخشي نظام مالياتي 68 … به رابطه
بین جرایم مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی …
مالیات برارزش افزوده واثرات احتمالی آن درایران – بانک مقالات بازاریابی
marketingarticles.ir/…/342-مالیات-برارزش-افزوده-واثرات-احتمالی-آن-درایران.html‎Cached
Similar30 مه 2011 … در ایران نیز چندی است که طرح و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در حوزه … و تحقیق در
رابطه با اثرات مختلف اجرای VAT در ایران را ضروری می سازد. … در این مقاله بحث
استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده و اثرات اقتصادی آن به طور اجمالی مورد بررسی …
مالیاتی از قانون مالیات های غیر مستقیم و تأثیر آن بر درآمد مودیان دولت …
[PDF] مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای عضو OECD – اتاق بازرگانی
www.tccim.ir/images/Docs/EcoReport86.pdf‎Cachedبررسی. مالیات بر. ارزش افزوده در ایران و کشورهای. عضو. سازمان توسعه و همکاری های …
مالیات بر ارزش افزوده منبع قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت در اغلب کشورهای … افزوده
را در کشور خود به اجرا گذاشتند و به تدریج نرخ استاندار …. مالیاتی بر دوش او قرار
دارد، در حالی که مودیان مالیاتی شرکای کسب و کار در هر ….. ها و حمل و نقل هوایی بین.
دانلود رایگان پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده – epage.ir
economicdownload.epage.ir/…/incl.news_connector.NewsPrintVersion.Html_TypeId.1_NewsId.72.html‎Cachedدانلود رایگان پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ….
. بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده …
[PDF] ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺰارش ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠ – دانشگاه علامه طباطبائی
atu.ac.ir/uploads/khatemeh_14952.pdf‎Cachedراﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﺳﺒﺰ. دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﭘﮋوﯾﺎن … ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ
آﻣﻮزﺷﯽ- ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ … ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ در اﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن … ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ وﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ واراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان … ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي(ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 132ق م م).
گزارش بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی برخی از کشورهای منتخب با …
www.intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/101364‎Cachedهدف از ضمانت¬های اجرایی قوانین مالیاتی، الزام مودیان به رعایت مقررات و تکالیف …
تحت بررسی و ایران به شرح زیر می¬باشد: – به منظور حفظ اثربخشی، معافیت¬ها و …
در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای برخی تخلفات مودیان از جمله عدم … مالی و
بانکی مودیان طبق قانون و بر اساس رابطه تعریف شده بین نظام مالیاتی و … دفتر
آموزش
بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با …
file.takhfifestan.com/بررسی-عوامل-موثر-بر-اثر-بخشی-اجرای-طرح-م/
3 فوریه 2017 … بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویكرد …
بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر
سرپرست دانشگاه الزهرا
www.alzahra.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang…‎Cachedعضو کمیته اجرایی ارزیابي عملکرد دانشگاه الزهرا در سطح دانشگاه هاي تابعه وزارت …
اداره کل امور مالياتي موديان بزرگ)-بهار ۱۳۹۵-بررسي هاي حسابداري و حسابرسي-
صفحات ۱-۱۸/دوره … بررسی رابطه بین روش های تأمین مالي (منابع برون سازماني) و
موفقيت و عدم …. بررسی ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی-دانشجو اعظم صوفیاني
-دانشگاه …
[PDF] ﮔﯿﺮي از ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺶ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ا – دانش مالی تحلیل اوراق …
jfksa.srbiau.ac.ir/article_4958_806292b5065940e68135ba63335727ee.pdf‎Cachedارزش اﻓﺰوده، راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي/ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش. اﻓﺰوده …. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ (ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح و …) ﻣﯽ. ﻃﻠﺒﺪ. -2. -2. راﻫﺒﺮد ﻣﻤﯿﺰي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ. در. اﯾﻦ. راﺑﻄﻪ. ، داس،.
تجربه جهانی در مالیات ستانی – روزنامه دنیای اقتصاد
donya-e-eqtesad.com/news/955795‎Cached3 نوامبر 2015 … همزمان با برنامه اتاق تهران برای شناسایی چالش‌های مالیاتی بررسی شد … در بین انواع
مالیات‌های موجود، بهترین روش اخذ مالیات را مالیات بر ارزش افزوده می‌دانند. … درآمد حاصل
از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورهایی با سطح درآمد سرانه … شمول قانون
قرار دارند و مودیان به رغم معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، …
[PDF] ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﮋوﻫﺸﻲ او
www.eata.ir/sites/default/files/page/files/adver305446.pdf‎Cached
Similarﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻨﺎب ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و دول ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﻴﺰان اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺒﺎدﻟﻪ …
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري و ﻏﻴﺮه از ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از.
ﺳﻮي ﻣﺎﻣﻮران و ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ درﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﻣﻄﺮح ﻣﻲ … ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
….. و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺑـﺎ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ ﭘﺪﻳـﺪ ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ.
پاسخ سازمان امور مالیاتی به جواب رئیسی در خصوص عدم پرداخت مالیات …
www.eghtesadnews.com/…/167806-پاسخ-سازمان-امور-مالیاتی-به-جواب-رئیسی-در-خصوص-عدم-پرداخت-مالیات-آستان-قدس-رضوی‎Cached8 مه 2017 … رئیس سازمان امور مالیاتی در خطاب به ابراهیم رییسی نامه‌ای نوشته و در آن ضمن تشریح
… که معافیت آستان شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود. … با
تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای آن از ابتدای سال ۹۵، گام … و اعتماد
مودیان مالیاتی، افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی، کاهش فساد …
[PDF] ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺆدﯾﺎن رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ا
www.ensani.ir/storage/Files/20150503084640-9662-258.pdf‎Cached
Similarﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. ﺑﺮ. رﺿﺎﯾﺖ. ﻣﺆدﯾﺎن. ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ. ﻣﺴﻌﻮد. ﻋ. ﺰﯾﺰی روﺷﻦ. ﮐﺎرﺷﻨﺎس.
ارﺷﺪ … ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﺻﻠﯽ اﺟﺮای آن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺧﻮد … ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺧﺪﻣﺎت، رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺆدﯾﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ. ارﺗﺒ. ﺎط ﻗﻮی …. ﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﺸﺘﺮی داﻧﺴﺖ … ﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯿﺎت و آﻣﻮزش ….. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨﺘﺨﺐ. ،”.
بانک مالياتی ايران- صفحه اصلی
www.taxbank.ir/‎Cached
Similarهمواره یکی از مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات مودیان مالیات، اجرای عدالت مالیاتی بوده است. …
2- حمایت از تولید با کمک به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ طبق توافق …. و
دارایی در دولت یازدهم می‌پردازد با معرفی «کارایی و اثربخشی بیشتر مالیات در …. در
قوانین مالک و مستأجر قابل بررسی است؛ یعنی بدون وجود رابطه استیجاری مبحث …
بررسی میزان کارایی جرايم مالياتي در جلوگيري از فرار مالياتي در نظام …
download-thesis.com/…/بررسی-میزان-کارایی-جرايم-مالياتي-در-جل/‎Cached2-1-14- شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده 38 … 2-1-16- وظایف و تکالیف مودیان 42
… 2-1-25- نقش ماليات بر ارزش افزوده در اثربخشي نظام مالياتي 68 … جدول 4-6- آماره
های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین جرایم مالیاتی و
جلوگیری از فرار … تامين هزينه هاي عمومي كشورها همچون تامين امنيت، بهداشت و درمان،
آموزش و …
[PDF] بررسی عوامل موثر بر رضایت مودیان مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شمی
research.iaun.ac.ir/pd/shekarchizadeh/pdfs/PaperC_1710.pdf‎Cachedبررسی عوامل موثر بر رضایت مودیان مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شمیرانات …
مالیات ، رضایت مؤدیان مالیاتی ، عملکرد کارکنان ، انتظارات مؤدیان مالیاتی ….. ایی
قانون مالیاتهای مستقیم ، ارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات … بین فرآیند انجام کار
با رضایت مؤدیان مالیاتی رابطه مستقیم وجود دارد . .1 …. آموزش و تحقیقات صنعتی
ایران .
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – صحافی فوری
sahafifori.ir/2016/08/21/دانلود-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-حسابد/‎Cached21 آگوست 2016 … بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته … بررسی
رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش …
صبح امروز سه شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه: نشست خبري سيد کامل تقوي …
iica.ir/news/iran-accounting-news/2650-9502145‎Cached3 مه 2016 … سيد کامل تقوي نژاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور صبح امروز سه … و اثربخشي
فرايندهاي نظام مالياتي، کاهش هزينه هاي اجرايي و تحقق عدالت … رضايتمندي موديان
مالياتي و صاحبان منافع از جمله آثار مثبت اجراي اين طرح خواهد بود. … تقوی نژاد گفت:
از ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده (مهر ماه … منابع و آموزش.
مالیات-مالیات بر ارزش افزوده
azim1572.blogfa.com/‎Cached
Similarمالیات-مالیات بر ارزش افزوده – مجموعه مقالات مالیاتی. … جامعه مدنی به مثابه رابطه ای
اجتماعی ، حاصل تعادل قدرت میان مردم با خود و میان آنان با دولت است . … تا زمانی که
وضع بر این منوال است ، کشور فاقد یک نظام قانونی قابل اجرا و قابل دوام خواهد بود . ….
2- همچنین مودیان حق دارند ، اگر چنانچه با بررسی جزئیات گزارش مبنای صدور برگ …
[DOC] انواع مالیات بر ارزش افزوده – انجام پایان نامه
www.moshaveranetehran.net/…/مالیات%20کامل%20شده%201.doc‎Cachedتمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا … در نظام
مالیات بر ارزش افزوده، برای مشخص نمودن پایه مالیاتی از تولید ناخالص …. نظر اجرای
سیاست های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ …. عوامل
زیر در رابطه با پرسنل سازمان امور مالیاتی در اثربخشی و اصلاحات آن می تواند موثر
باشد:.
مقاله از آقایان مسعود منصوری و شهروز رضوی درمورد مالیات بر ارزش افزوده
maliat8990.blogfa.com/post/29‎Cached
Similarسئوال دوم : آیا اجرای نظان مالیات بر ارزش افزوده در ایران به کاهش فرار مالیاتی منجر …
پیدایش اقتصاد زیر زمینی ، اثر بخشی برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی را …
به شهادت مدارک موجود بین فعالیت اقتصاد زیر زمینی و مقررات اقتصادی مقاربت وجود
دارد . … رابطه متقابل اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقتصاد غیر رسمی را مورد بررسی
و …
[PDF] ارکنان از دیدگاه ک بررسی تأثیر عوامل موثر بر فرار مالیاتی بر عدالت …
jomea.jseas.ir/Admin/Articlefile/jomea.jseas.ir/1627967446.pdf‎Cachedپژوهش نشان داد که عوامل نرخ باالی مالیات، قوانین پیچیده و متعدد … ری در جهت اجرای
عدالت اجتماعی … مالیات بر ارزش افزوده نیز از قاعده فرار مالیاتی مس ….. در پژوهشی به
بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر کاهش فرار ….. در راستای برقراری رابطه بین عوامل
موثر بر فرار مالیاتی و عدالت اجتماعی راهکارهایی ارائه …. جزوه آموزشی مبانی مالیات.
پيشينه و مباني نظري ماليات بر ارزش افزوده – خرگوش
khargoosh.rasanenow.ir/پيشينه-و-مباني-نظري-ماليات-بر-ارزش-افزو/‎Cached5 مه 2017 … مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده | مشتری جزئیات: …. بررسی
رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر
بررسی رشد اخلاقی نوجوان
52664jrqd.nisell.ir/‎Cachedبررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده … و
جوانان را بررسی و نظریه تازه ای را درباب مراحل شکل گیری و رشد دینی ارائه دهد.
پایان مالیات گریزى – مالیات و عدالت اجتماعی
intamedia.persianblog.ir/post/37/‎Cached9 آگوست 2015 … ارزش افزوده (۱) … در فرار مالیاتی، باوجود تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای
فعالیت یک یا چند … تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به
قانونی یا … عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست های مالیاتی، پیچیدگی و
… فقدان آموزش مؤدیان مالیاتی درباره تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، …
بررسي عوامل موثر بر اثر بخشي اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده
majalleanar.saymoon.ir/بررسي-عوامل-موثر-بر-اثر-بخشي-اجراي-طرح-م/‎Cachedبررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویكرد آموزی …
بررسی اثربخشی سیستم آموزش وپرورش نیروی انسانی تحصیلکرده با … بررسی
عوامل درون سازمانی موثر بر فرار مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده(مطالعه … 23 . …
پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات
[XLS] مدیریت دولتی – دانشگاه شهید بهشتی
https://sbu.ac.ir/Cols/FMA/Documents/…/مدیریت%20دولتی.xls‎Cached38, 36, کیمیائی،الهه, 1377, حقیقی،محمدعلی, بررسی تاثیر آموزش (ضمن خدمت)در
میزان … بررسی رابطه بین نگرش های مدیران دبیرستان های شهرستان خرم آباد درباره
انسان و ….. عوامل موثر بر رضایت مودیان در پرداخت مالیات(اداره ی کل مالیاتی شرکت ها)
, 577 … قوچانی ، فرخ, بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش
افزوده …
ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ چیست؟ » اخبار حسابداری …
iranaccnews.com/1394/05/20/ﻧﻘﺶ-ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی-ﺩﺭ-ﺍﺟﺮﺍی-ﻣﺎﻟﻴ/‎Cached
Similar11 آگوست 2015 … هدف مقاله حاضر بررسی نقش و اهمیت مالیات بر ارزش افزوده در کشور می باشد. … مالیات
، جلوگیری از فرار مالیات و تحقق درآمدهای مالیاتی دولت، آموزش …. نکته مهم دیگر ان
است که در جامعه مبتنی برمالیاتی کارایی و اثر بخشی در حداکثر حالت خود قرار ….. از
اجرای مالیات بر ارزش افزوده هیچ ارتباط خودکاری بین تغییرات نرخ …
[PDF] کالبد شکافی اصلاح نظام مالیاتی کشور:چالش‌ها – فصلنامه سیاستهای …
qjfep.ir/article-1-31-fa.pdf‎Cachedدر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﮐﺸﻮر و ﭼﺎﻟﺶ … ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
و اﺻﻼح و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻـﻠﯽ ﺗﺤـﻮل …. ﻧﻤﻮدن. ﻧـﺮخ ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑـﺮ ﺷـﺮﮐﺖ. ﻫـﺎ، اﺟـﺮای
ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑـﺮ. ارزش. اﻓﺰوده، ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ …. ﻧﻮﺳﺎن آن ﺑﯿﻦ. 8-6. درﺻﺪ. اﺳﺖ. (. ﺟﺪول. ).1.
ﺟﺪول . 1. ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل …. اﺛﺮﺑﺨـﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬاری ….. ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش ﻣﺆدﯾﺎن.
دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات …
tezdocs.com/دانلود-پایان-نامه-ارشد-شناسایی-روشهای/‎Cached13 مه 2016 … شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی …. ۷-2 عدم توجه به رضایت
مودیان مالیاتی… ….. حسابداری و مالی نشان می دهد که بین فرار مالیاتی در نظام
الکترونیکی با … اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور جهان نشان دهنده
… سازمان امور مالیاتی کشور نیز باید به منظور تسریع در آموزش مؤدیان، …
روش تحقیق جوادکرمخانی – اولیویتهای پزوهشی سازمان امور مالیاتی …
karamkhanijavad.blogfa.com/…/اولیویتهای-پزوهشی-سازمان-امور-مالیاتی-کشور-درسال-93‎Cached
Similarاﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﻛﺸﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶرو در اﺟﺮاي اﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮن …. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺳﻮدﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ در روﻧﺪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ اﺷﺨﺎص در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ 7.
ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎي …. ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﻣﻮدﻳﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﻲﺳﺎزد. … در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺎرج ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ (ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن،
[PDF] بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مالیاتی و تمکین …
taxjournal.ir/article-1-195-fa.pdf‎Cachedبررسی. رابطه ب. نی. رفتار شهروند. ی. سازمان. ی. کارکنان مال. اتی. ی. و تمک. نی … اول
را در بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالیاتی ) … فعال و خیرخواه
سازمان هستند، اثربخشی سازمانی دور از ….. توزیع و داده ها جمع آوری شد و پرسشنامه دوم
که محتوای آن در مورد تمکین مالیاتی مودیان …. اری و آموزش آن دارد که نتایج تحقیق
حاضر.
[PDF] و تمکین مالیاتی شرکتی حسابرسی مالیاتی – حسابرسی: نظریه و عمل
hesabrasinazarieh-amal.ir/article-1-56-fa.pdf‎Cachedبهبود کارايی و اثربخشی نظام مالیاتی و تحقق اهداف مالیاتی دولت. می. شود … پرداخت
صحیح و به موقع مالیات توسط موديان مالیاتی و متعاقبا عدم وصول کامل درآمدهای … لذا
هدف اين پژوهش بررسی تاثیر حسابرسی مالیاتی بر تمکین مالیاتی …… آموزش. :
کلید موفقیت اجرای مالیات بر ارزش. افزوده . ماهنامه حسابدار . سال بیست و سوم . شما. ره
.
اهمیت «طرح جامع مالیاتی» در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی
www.iribnews.ir/…/اهمیت-طرح-جامع-مالیاتی-در-پیشبرد-اهداف-اقتصاد-مقاومتی‎Cached6 جولای 2017 … تقوی نژاد افزود: مالیات بر ارزش افزوده یکی از نظام های نوین و مدرن مالیاتی … و اعتماد
مودیان مالیاتی، افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی، کاهش فساد … تقوی نژاد
خاطرنشان کرد: این قانون که از ابتدای سال 95 به اجرا در آمده، دارای … نمایشگاه بین
المللی نوشت افزار و تجهیزات مهندسی‎ … پایان دوره آموزشی شهاب در زنجان …
[PDF] عنوان مقاله: چکیده:
jmdp.ir/article-1-1176-fa.pdf‎Cachedهر چهار فرضيه نشان داد كه فرضيه اول )منظر مالي( و فرضيه دوم )منظر موديان( … ارزيابي
عملكرد امور مالياتي بر اساس مدل کارت امتيازي متوازن … سپس ارتباط بين شاخص ها
در سازمان مورد بررسي قرار گرفته، شناسنامه هايي … اثربخشي كافي ندارند. …. كه از
طريق اندازه گيري ميزان سود، جريان نقدينگي، بازگشت سرمايه صرف شده، ارزش افزوده
.
بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات – ویستا
vista.ir/article/297830/بهبود-روش-های-عملیاتی-اخذ-مالیات‎Cached
Similar10 فوریه 2008 … توجه به پیوند بین سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام …. فقدان
آموزش مؤدیان مالیاتی دربارهء تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب … مهم
استراتژیک در سازمان و هم به عنوان یک منبع عمده برای ارزش افزوده مطرح است. … آیا
قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به …
باجه ها ابطال تمبر مالیاتی وکلا – search
zendegi.xyz/search/باجه+ها+ابطال+تمبر+مالیاتی+وکلا‎Cachedمعاون وزیر آموزش و پرورش: از ظرفیت های آموزشی “تمبر”برای دانش آموزان استفاده
خواهیم کرد. … مجموعه داری در کشور، یادداشت تفاهمی بین وزارت آموزش و پرورش و
شرکت ملی پست امضا شد. ….. الان بسیاری از مودیان نظام مالیاتی خوداظهاری را قبول می
کنند. ….. اکنون که بررسی اصلاحی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جریان است، فعالان
اقتصادی …
همه دانشکده ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis‎Similar99, بررسي رابطه بین مصرف رسانه‌ای و رفتارمصرف‌کننده (مطالعه موردی محصولات
ایران …. 140, رويكرد ميني ماليسم در اجراي مونودرام, سيد حامد مرتضوي, دانشکده هنر,
نمايش …… 674, بررسی اثربخشی انیمیشن های فرهنگی و آموزشی در میان مسافران
مترو شهر …… در رضایت مودیان مالیاتی از سیستم اطلاعات در اداره کل ارزش افزوده
استان سمنان …
[PDF] ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺸﯽ – ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣ – انجمن حسابداری مدیریت …
www.imaa-fr.com/uploads/MAG/Draft%2010-h.pdf
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ …. ﺑﻪ رﺷﺪ و
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘ. ﺮاﺗﮋي و ….. ي. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. در. اﺟﺮا. ي. اﺳﺘﺮاﺗﮋ. ي،. ﺑﻪ. وﯾﮋﮔ. ﯽ. ﻫﺎ. ي
. ﺳﺎﺧﺘﺎر. ي. ﺧﺎﺻ. ﯽ. ﻧﯿﺎز اﺳﺖ . در. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ارزش ﺷﺨﺼﯽ و …… ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺑﺮازي ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮﮐﺖ و اﺟﺘﻨﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺒﯿﻦ آن …… ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﮑﺴﺮي ﻣﺰاﯾﺎ ﺑـﺮاي ﻣﻮدﯾـﺎن
ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ.
[PDF] ظرفیت مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ها و راهکاری توسعه آن (با تاکید بر …
taxresearch.ir/files/site1/files/ظرفیت‌های_مالیاتی_اقتصاد_ایران.pdf
اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده, سازمان امور مالیاتی کشور با بررسی شرایط
جا. معه و نیز … آغاز فرآیند اجرایی مربوط به ایجاد پایگاه اطالعات اقتصادی مودیان.
بررسي عوامل موثر بر اثر بخشي اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده
shirblog.nicedltext.ir/بررسي-عوامل-موثر-بر-اثر-بخشي-اجراي-طرح-م/‎Cachedبررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد آموزی ….
بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر فرار مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده(مطالعه
… … بررسی اثر بخشی آموزش خلاقیت بر توانمندسازی کارکنان پزشکی قانونی …
پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات
بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های …
articlefile.rozblog.artseller.ir/post517086.html
بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران. برترین فایل. لینک منبع و پست :بررسی رابطه بین …
بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با …
townstore.avablog.ir/…/بررسی+عوامل+موثر+بر+اثر+بخشی+اجرای+طرح+مالیات+بر+ارزش+افزوده+با+رویكرد+آموزی+منابع+انسانی‎Cached29 سپتامبر 2016 … بین آموزش مؤدیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان …20 ژوئن
2016 … بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی …
فروشگاه پایان نامه ارشد کاربر 84072 – صفحه 1 آگهی ها – هفت گردون
www.7gardoon.com/…/206347-فروشگاه%20پایان%20نامه%20ارشد.html‎Cachedبررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در …
بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس …
دانلود فایل پیشینه و مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده – بیلبورد فایل
www.billboarddoc.ir/دانلود-فایل-پیشینه-و-مبانی-نظری-مالیات/‎Cached5 ژوئن 2017 … بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر tezdocs.com/
دانلود-پایان-نامه-ارشد-حسابداری-بررسی-3/ – ذخیره شده فصل دوم …
اویرایش شده بررسی عوامل موثر بر تمکین مالیاتی مودیان بر پایه …
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?page=13&q=امور+مالیاتی‎Cachedبررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر اثربخشی کارکنان سازمان امور مالیاتی … به
همین منظور آموزش و مهارت آموزی کارکنان یکی از برنامه های سازمان یافته و مداوم سازمانهای
… این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر تمکین مودیان بر پایه مالیات بر ارزش افزوده
شهر … هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران با بهره وری

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت
thesis.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis
2, یک محیط اجرای امن با استفاده از تکنیک پردازشی برای حفاظت از نرم افزار در
مقابل ….. 212, اثربخشي آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهي بر کنترل خشم
و …. 255, بررسی رابطه بین سنجش عملکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش نگهداشت وجه
نقد, سید …… 1553, تاثیرابعاد کیفیت خدمات بر میزان رضایت مودیان مالیاتی در
استان …

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات