× بستن تبلیغات
ژوئن
23
2017

دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي

دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي

دانلود-گزارش-کارآموزی-مبدلهاي-حرارتي-نيروگاهي-و-تأسيسات-حرارتي-برودتي

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

مولدهای حرارتی نیروگاه

کوره و مشعل ها Furnace
and burners

کندانسور

وظائف کندانسور

سیستم گرم کنندة واحدهای نیروگاه

تأسیسات برودتی و تهویه مطبوع نیروگاه

کنترلرهای چیلر

وسایل لازم برای داشتن سیستم پمپدان

دانلود گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی
و تاسیسات حرارتی برودتی

مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي
برودتي

مختصری از کارآموزی :

در شرايط نرمال بهره برداري، تأمين آب مخازن
براي تهيه محلول هاي شيميائي مورد نياز دستگاه ها توسط آب مقطر (واقع در خروجي پمپ
كندانسور هر واحد) مي باشد ولي اگر سيستم آب كندانسه در مدار نباشد (در شروع راه اندازي)
مي توان از آب خام جهت تهيه محلول شيميائي استفاده نمود. سيستم آب خام از يك لولة
16 اينچي تشكيل شده كه انشعاب هاي مشروحه زير را تغذيه مي كند:

الف: يك لوله 4 اينچ جهت آب آتش نشاني

ب: يك لوله 4 اينچ جهت تغذيه ورودي آب شستشو
دهنده پيش گرم كن هاي هواي دوار بويلر

پ: يك لولة 2 ابنچ جهت تأمين آب آبكاري
براي ياتاقان هاي رتور بهم زننده داخل كلاريفاير و آب معمولي جهت دوش هاي اضطراري و
شستشو دهنده ها و شروع راه اندازي در صورت كمي آب فيلتر براي تهيه محلول شيميايي

د: يك لولة يك اينچ جهت روان ساز بهم زننده
كلاريفاير

ه‍ : دو لولة 2 اينچ جهت شستشوي كف كلاريفايرها

و: يك لولة 3اينچ  براي تأمين آب سيستم كلرزني

ز: دو لولة 10 اينچ براي تغذيه آب خام به
كلاريفاير واحد يك و دو

د: دو لولة مستقيم آب خام براي تأمين سطح
برج هاي خنك كن در حالت اضطراري

5)سيستم تصفيه آب: تصفيه خانه يا  پيش تصفيه قسمتي كه آب را از خط اصلي آب خام گرفته
و بعد از كلاريفاير و فيلتر كردن از نظر كيفي به حدي مي رساند كه آماده تحويل سيستم
يون گيرها باشد تا در يون گيرها كليد املاح محلول در آن گرفته شود. تصفيه خانه شامل
تجهيزات زير مي باشد:

الف: كلاريفاير (دستگاه گيرنده سختي آب
يا تصفيه فيزيكي آب) كه تا 2168 گالن در دقيقه آب خام جهت تصفيه به آن وارد مي شود
و خود نيز مجهز به تجهيزات زير است.

1- شير پروانه اي جهت كنترل ورود آب خام
به كلاريفاير

2- جريان سنج FE13  كه جريان آب خام به كلاريفاير را اندازه گرفته و
انتقال دهنده جريان 13
FT كه سيگنال متناسب با جريان آب خام به 13 FTR
مي فرستد و همچنين ميزان كلر تزريقي به كلاريفاير توسط سيگنال فوق كنترل
مي شود.

3- شير كنترل سطح با شيرهاي جداساز و شير
فرعي (
by pass)

4- شير بك فلاش كه با هوا عمل مي كند و
هواي آن از طريق شير سلونوئيدي فرستاده مي شود.

5- شير هوائي تخليه لجن كه هواي عمل كننده
آن از طريق شير سلونوئيدي فرستاده مي شود.

6- چهار مسير تغذيه شيميايي كه عبارتند
از: يك مسير كلر به ورودي آب خام به كلاريفاير، يك مسير تزريق كلرور فريك بداخل قيفي
كلاريفاير و دو مسير تغذيه آب آهك بداخل قيفي كلاريفاير

7- مسير آب جهت آبكاري يا ياطاقان بالا
و پائين محور يا رتور كلاريفاير

8- تعدادي مسير نمونه گير از قسمت هاي مختلف
كلاريفاير و شير پروانه اي خروجي كلاريفاير

سيستم تغذيه شيميايي: تغذيه شيميايي براي
تصفيه اوليه آب در سيستم پيش تصفيه بكار مي رود كه شامل: تزريق كلر به ورودي آب خام
به كلاريفاير و تزريق كلر و اسيد سولفوريك به ورودي آب تانك كلاريفاير شده. كلر به
صورت گاز محلول در آب تزريق مي شود و كلرورفريك، آهك، اسيد سولفوريك بصورت محلول هاي
نسبتاً ضعيف، يا رقيق بوسيله پمپ ها تزريق مي گردد. تزريق مواد شيميايي بطور اتوماتيك
و متناسب با جريان آب خام ورودي به كلاريفاير انجام مي گيرد. جريان ورودي بوسيلة يك
جريان سنج اندازه گيري شده و توسط انتقال دهنده سيگنال متناسب جريان جهت كنترل تزريق
مواد شيميايي فرستاده مي شود. غلظت محلول ها و ميزان كلر تزريقي بستگي به كيفيت آب
خام دارد كه توسط واحد شيمي تعيين مي گردد.

يون گيرها: يون گيرها يا بي يون كننده ها
قسمت آخر تصفيه آب را جهت تأمين آب مقطر (بدون يون) مورد نياز بويلر تشكيل مي دهند.

بعلت بالا بردن فشار و درجه حرارت در بويلر
آب مورد استفاده بويلر بايد بهترين كيفيت ممكنه را دارا باشد به همين دليل از دو دستگاه
يون گير به صورت سري و پشت سر هم استفاده مي شود. نخستين دستگاه شامل كاتيون و آنيون
(كاتيون گيرنده يون هاي مثبت و آنيون گيرنده يون هاي منفي مي باشد) است كه آب خروجي
آنها جهت تصفيه بيشتر از دستگاه دوم كه اصطلاحاً آن را ميكس بد (گيرنده يون هاي ضعيف
منفي و پالايش مجدد) مي نامند گذرانده مي شود. براي هر واحد يك سري كامل كاتيون و آنيون
و ميكس بد وجود دارد. در ابتداي تصفيه كلر در محل ورودي آب به كلاريفاير وارد شده و
با آن مخلوط مي گردد. آب آهك و كلرور فريك جهت كمك به عمل تصفيه و به قسمت وسط يا قيفي
كلاريفاير وارد مي شود و با آب كلر شده شده مخلوط مي گردد.

در ابتداي راه اندازي سيستم پيش تصفيه
3 تا 7 روز وقت صرف ساختن لجن يا رسوبات در كف كلاريفاير مي شود. اين لجن عمل رسوب
گيري را بهتر مي سازد. زيرا به مقدار زيادي كيفيت آب خروجي از كلاريفاير بستگي به مقدار
اين لجن دارد و در طول راه اندازي مي توان مقدار رسوب و لجن تشكيل شده در كف كلاريفاير
را آزمايش كرد. جهت جلوگيري از زياد شدن سطح لجن و ثابت نگه داشتن آن هرچند ساعت يكبار
(حدود چهار ساعت) مقداري از لجن هاي اضافي از طريق تخليه كلاريفاير خارج مي گردد. آب
خروجي از كلاريفاير وارد تانك كلاريفاير مي شود و در آن ذخيره مي گردد. در محل ورودي
تانك به آن كلر و اسيد سولفوريك جهت تصفيه بيشتر 
اضافه مي شود. آب كلاريفاير شده از تانك ذخيره توسط پمپ و از طريق يك شير كنترل
سطح، مخزن دو راهه و تانك فيلتر به تانك آب فيلتر شده فرستاده مي‌شود، آب فيلتر شده
بوسيلة پمپ ها از تانك آب فيلتر شده به يون گيرها فرستاده مي شود و بعد از عبور از
كاتيون و آنيون و ميكس بد به تانك ذخيره آب مقطر وارد مي گردد. بعد از مدتي كه يون
گيرها اشباع مي شوند يا يون در آب خروجي مشاهده مي شود بطور اتوماتيك از مدار خارج
و در سيكل احياء قرار مي گيرند و پس از احياء مجدداً آماده بهره برداري مي شوند و تا
زماني كه يك سري يون گير در حال احياء است سري دوم يون گير در حال بهره برداري است
و آب مقطر مورد نياز را تأمين مي‌كند.

6)برج خنك كن: برج خنك كن واحد بخار از
نوع تر يا تبخيري است و هر برج داراي شش عدد قيفي پنكه دار بمنظور كمتر شدن فشار منطقه
ريزش آب از اتمسفر مي باشد. ساختمان برج از چوب ساخته شده است. آب خنك شده از استخر
كف برج توسط سه پمپ آب گردشي (
c.w.p)
كه دو عدد آنها در بهره برداري نرمال در حال كار مي باشد  به كندانسور فرستاده مي شود. طبق طرح جريان آب در
حال گردش از برج به كندانسور توسط پمپ ها
GPM000/750
مي باشد و هربار  قادر است حدود
Btu000/000/450 حرارت از كندانسور جذب كند.

همچنين نيروگاه داراي سه عدد برج از نوع
برج طبيعي يا
natural draught cooling tower
مي باشد. بدنه خارجي اين برجها از بتون مسلح مي باشد كه بروي پايه قرار
دارند. آب كندانسور توسط
c.w pump
به ارتفاع 15-10 متري بالاي برج فرستاده مي شود و از طريق رادياتورهائي
پائين مي آيد و حرارت گرفته شده توسط رادياتورها بوسيله هوائي كه از قسمت زيرين به
بالاي برج كه به واسطة ارتفاع بلند و دمپرهاي برج ايجاد مي گردد از دهانة بالاي برج
خارج مي شود.

سيستم كنترل: در واحدهاي بخار نيروگاه بيشتر
از سيستم هاي نئوماتيكي و الكتريكي جهت نشان دهنده ها، باز و بسته كردن شيرها و كنترل
سطح مخازن و وضعيت دمپرها و شيرها استفاده شده است.

رنگ لوله ها: در اين نيروگاه لوله ها و
خطوط انتقال مواد به رنگ هاي مشخصي هستند براي مثال خطوط آب خام و آب خنك كن به رنگ
سبز، لوله هاي روغن به رنگ زرد، لوله هاي آب آتش نشاني به رنگ قرمز و لوله هاي سوخت
به رنگ سياه مي باشد.

توربوژنراتور: توربين هر واحد داراي سه
قسمت
IP. LP و HP پشت سرهم مي
باشد و شافت آن توسط كوپلينگ به شافت ژنراتور متصل است. ژنراتور كاملاً بسته و تحت
فشار هيدروژن با ماكزيمم فشار
psi30
مي باشد. وجود هيدروژن باعث كاهش اصطكاك و فشار زياد آن كمك در امر خنك
كردن سريع سيم پچ هاي ژنراتور مي كند.

مولدهاي حرارتي نيروگاه :

مولد بخار (بويلر): واحد مولد بخار از قسمت
هاي زير تشكيل شده است:

1- كوره ها و شعلها 2- قسمت هواي احتراق

3- قسمت دود يا گاز 4- قسمت بخار اصلي

5- باز گرمكن يا ري هيتر 6- تغذيه آب و
مواد شيميائي

 

 

كوره و مشعل ها Furnace
and burners

سوخت از طريق دوازده مشعل به كوره يا اطاق
احتراق تزريق مي شود. اين دوازده مشعل در چهار گوشه كوره و در سه طبقه بالا، وسط و
پائين قرار گرفته اند. چهار مشعل طبقه پائين استفاده براي سوخت سنگين و همچنين سوخت
سبك يا گازوئيل مي باشد. در صورتي كه از گاز جهت احتراق استفاده شود مولد بخار داراي
دوازده مشعل گازسوز مي باشد.

دوازده شمعك سوخت سبك كه هريك براي يك مشعل
بوده كه انرژي لازم را جهت روشن كردن مشعل ها دارا مي باشند. عمل روشن كردن شمعك ها
از راه دور و از اطاق فرمان صورت مي گيرد. شمعك ها و مشعل هاي سوخت سبك براي پودر كردن
سوخت مصرفي خود از هواي فشرده استفاده مي كنند ولي مشعل هاي سوخت سنگين، سوخت را به
طور مكانيكي پودر مي كنند.

مسير ورودي و خروجي سوخت به مشعل ها مجهز
به بخار جهت شستشو مي باشد كه با شيرهاي دستي مي توان در موقعيكه مشعل ها در مدار هستند
مسير بخار را قطع كرد. از شستشو قبل و بعد از هر بار در سرويس قرار دادن مشعل ها استفاده
مي شود

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب
و متن اصلی می باشد که با فرمت
( word
) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 57

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:’Table Normal’;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:”;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:’Calibri’,’sans-serif’;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

دانلود فایل

The post دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي appeared first on سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو.

نینجاگرام کرک شده    سایت تبلیغات رایگان
لینک منبع و پست :

دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي


http://doc.lono.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%8a/

گزارش كارورزي مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي …
88i.ir/گزارش-كارورزي-مبدلهاي-حرارتي-نيروگاه/عمومی-و-آزاد/‎Cached2 روز پیش … گزارش كارورزي مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي … برودتی ,
حرارت,تاسیسات,دانلود گزارش کارورزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و …
گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي …
hi4.ir/گزارش-کارآموزی-مبدلهاي-حرارتي-نيروگا/‎Cachedگزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي نيروگاه
منتظر قائم فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:۵۷. نيروگاه منتظر قائم در
زميني …
گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی برودتی
filedl.ogig.ir/گزارش-کارآموزی-مبدلهاي-حرارتي-نيروگا-2/‎Cached23 آوريل 2017 … گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی برودتی. دسته بندی …
برای ورود به صفحه دانلود نوشته بر روی “ادامه مطلب” کلیک کنید.
فایل دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات …
nikupaperu.ir/nab/dl654.html‎Cached20 آوريل 2017 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. با سلام،محصول دانلودی +{{دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي
حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي}}+آماده ارائه به …
گزارش کارآموزی مکانیک؛ مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي …

گزارش کارآموزی مکانیک؛ مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي


دانلود گزارش کارآموزی مکانیک؛ مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي
برودتي، در نیروگاه منتظر قائم، در قالب فایل word و در حجم 57 صفحه. مقدمه: This
entry …
دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي …
iranfileshop.com/market…/دانلود-گزارش-کارآموزی-مبدلهاي-حرارتي/‎Cachedتأسیسات برودتی و تهویه مطبوع نیروگاه کنترلرهای چیلر وسایل لازم برای داشتن
سیستم پمپدان دانلود گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تاسیسات حرارتی

دانلود تحقیق درمورد گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و …
102347.inplanet.ir/‎Cachedلینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل … واحد رامهرمز. گزارش
كارورزي. عنوان : مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي. استاد راهنما :.
گزارش کارآموزی(مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي …
mihandocs.com/937-گزارش-کارآموزی(مبدلهاي-حرارتي-نيروگاهي-و-تأسيسات-حرارتي-برودتي).html‎Cached
Similarمبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي نيروگاه منتظر قائم در
زمينيبه مساحت تقريبي يك كيلومتر مربع واقع در كيلومتر هفت جاده ملارد در ناحيه
كرج …
دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي …
pishgamaniran.ir/doct-5-دانلود-گزارش-کارآموزی-مبدلهاي-حرارت/
26 دسامبر 2016 … دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي،
نيروگاه منتظر قائم. فرمت فایل: ورد قابل ویرایش. تعداد صفحات: ۵۷.
گزارش کارآموزی تاسیسات حرارتی و برودتی – بانک مقالات فارسی
depaper.net/…/گزارش-کارآموزی-تاسیسات-حرارتی-و-برودت/‎Cachedدانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و… گزارش
کارآموزی تاسیسات حرارتی و برودتی – دانلود گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی
نیروگاهی و …
مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تاسیسات حرارتی و برودتی همراه با عکس …
omran7.ir/…/84-گزارش+کارآموزی+عمران+مبدل+های+حرارتی+نیروگاهی+و+تاسیسات+حرارتی+و+برودتی+همراه+با+عکس.aspx‎Cached
Similarنام محصول : گزارش کارآموزی عمران – مبدل های حرارتی نیروگاهی و تاسیسات حرارتی و
برودتی همراه با عکس. امتیاز: وضعیت: موجود کالا موجود است و می توانید به قیمت درج …
دانلود گزارش کارآموزی تاسیسات حرارتی و برودتی – بانک مقالات فارسی
depaper.net/…/tag/دانلود-گزارش-کارآموزی-تاسیسات-حرارتی/‎Cachedدانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و… دانلود گزارش
کارآموزی تاسیسات حرارتی و برودتی – گزارش کارورزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و …
گزارش کارآموزی رشته تاسیسات حرارتی و برودتی – بانک مقالات فارسی
depaper.net/…/گزارش-کارآموزی-رشته-تاسیسات-حرارتی-و-ب/‎Cachedدانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و… گزارش
کارآموزی رشته تاسیسات حرارتی و برودتی – گزارش کارورزی مبدلهای حرارتی
نیروگاهی و …
گزارش کارآموزی تاسیسات سیستم حرارتی و برودتی – دانلود
download3.11gig.ir/product/711235‎Cachedدانلود گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی برودتی دانلود …
سیستم گرم کننده واحدهای نیروگاه … وسایل لازم برای داشتن سیستم پمپدان .
دانلود (دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات …
afrapw.rzb.h5h.ir/post468850.html
به صفحه دانلود فایل(دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات
حرارتي برودتي)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای

دانلود گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی …
edox.webpi.ir/دانلود-گزارش-کارآموزی-مبدلهاي-حرارتي-2/‎Cached29 آوريل 2017 … دانلود گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی برودتی،
نیروگاه منتظر قائم فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: ۵۷ …
گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات … – دانلود فایل
file.pc-download.ir/گزارش-کارآموزی-مبدلهاي-حرارتي-نيروگا/‎Cachedدانلود رایگان گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي،
نيروگاه منتظر قائم. در دسته ی سایر رشته های فنی مهندسی.
گزارش کارآموزی با عنوان مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي …
www.irpost.tk/…/گزارش-کارآموزی-با-عنوان-مبدلهاي-حرارتي-نيروگاهي-و-تأسيسات-حرارتي-برودتي‎Cachedگزارش کارآموزی با عنوان مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي. …
براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد: مشاهده …
دانلود دانلود گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی تأسیسات …
farzanwb.barfyi.ir/…/دانلود+دانلود+گزارش+کارآموزی+مبدلهای+حرارتی+نیروگاهی+تأسیسات+حرارتی+برودتی.html
هموطنان گرامی سلام.وقت بخیربه صفحه دانلود فایل(دانلود گزارش کارآموزي مبدلهاي
حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب …
گزارش کارآموزی مکانیک؛ مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي …
parsi44.alpgroup.ir/page-87517.html
گزارش-کارآموزی-مکانیک؛-مبدلهاي-حرارتي-نيروگاهي-و-تأسيسات دانلود گزارش
کارآموزی مکانیک؛ مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي، در نیروگاه

گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات
https://danesh-ju.com/گزارش-کارآموزی-مهندسی-مکانیک-4/‎Cachedگزارش کارآموزی مهندسی مکانیک مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی
برودتی. دسته بندی … این گزارش کارورزی آماده خرید و دانلود برای شما عزیزان می باشد
.
گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی برودتی
https://news.yfile.ir/گزارش-کارآموزی-مبدلهاي-حرارتي-نيروگا-2/‎Cached15 فوریه 2017 … گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی برودتی … برچسب ها:
دانلود فایل , دانلود , مقاله , پروژه , کتاب , pdf , doc ,پاورپوینت, …
دانلود فایل گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات …
filehouse.ir/دانلود-فایل-گزارش-کارآموزی-مبدلهاي…/فنی-و-مهندسی/‎Cachedدانلود فایل گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي،
نيروگاه منتظر قائم. خرداد ۲۰, ۱۳۹۶ فنی و مهندسی. فایل “ دانلود فایل گزارش کارآموزی

گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي …
apads.ir/گزارش-کارآموزی-مبدلهاي-حرارتي-نيروگا/
10 سپتامبر 2016 … دانلود گزارش کارآموزی مکانیک، مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي
برودتي نیروگاه منتظر قائم، مقدمه: نيروگاه منتظر قائم در زميني به …
گزارش کارآموزی مکانیک؛ مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي …
1914qfua.unisite.ir/‎Cachedگزارش کارآموزی مکانیک؛ مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي.
گزارش … دانلود پروژه مقايسة ماليات وصولي براساس ارزش افزوده و ماليات وصولي
فعلي
گزارش کارآموزی تاسیسات حرارتی و برودتی دانلود رایگان
report-training-facility.dibablog.com/‎Cached1 ژوئن 2016 … paperskyir/download/tag/دانلود-گزارش-کارآموزی-تاسیسات-حرارتی/دانلود پروژه
گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تاسیسات حرارتی …
گزارش کارآموزی مکانیک؛ مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي …
farafile.ir/…/گزارش-کارآموزی…مبدلهاي-حرارتي-نيروگاهي-و-تأسيسات-حرارتي-برودتي/8130
دانلود گزارش کارآموزی مکانیک؛ مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي
برودتي، در نیروگاه منتظر قائم، در قالب فایل word و در حجم 57 صفحه.
برترین فایل دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و …
vistamgleh.ir/nikanpaper/appt5442.html‎Cached14 دسامبر 2016 … برترین فایل دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي
برودتي. بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.
گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي …
https://file-me.ir/گزارش-کارآموزی-مبدلهاي-حرارتي-نيروگا/‎Cachedگزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی برودتیفهرست مطالب
:مولدهای حرارتی نیروگاه کوره و مشعل ها Furnace and burners کندانسور وظائف …
دانلود گزارش کارآموزی در قالب word با عنوان مبدلهاي حرارتي نيروگاهي …
shop-net.ir/دانلود-گزارش-کارآموزی-در-قالب-word-با-عنوا-14/‎Cached8 ژانويه 2017 … دانلود گزارش کارآموزی در قالب word با عنوان مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات
حرارتی برودتی ۵۷ ص. نیروگاه منتظر قائم در زمینی به مساحت …
دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي …
yooz1d.teachus.ir/proje/215770‎Cachedگوگل فایل دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي
برودتي، نيروگاه منتظر قائم گوگل فایل کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.
دانلود گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی …
article.university/کارآموزی-مبدلهاي-حرارتي/‎Cachedگزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی برودتی فهرست مطالب
: مولدهای حرارتی نیروگاه کوره و مشعل ها Furnace and burners کندانسور
[PDF] PDF: دانلود گزارش کارآموزی تاسیسات رشته مکانیک
linkedarticles.ir/pdf/…/دانلود-گزارش-کارآموزی-تاسیسات-رشته-مک.pdf‎Cachedداﻧﻠﻮد ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻋﻤﻮﻣﯽ « ﭘﺮوژه ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺮوژه ﮐﺎرآﻣﻮزی … ﺑﺮودﺗﯽ
داﻧﻠﻮد ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮودﺗﯽ داﻧﻠﻮد ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺒﺪﻟﻬﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ داﻧﻠﻮد.
فروش فایل دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و …
pegahdl.parsinblog.com/post/2861
5 ژانويه 2017 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر نام محصول دانلودی: دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي
حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي درجه کیفی و رضایت از …
گزارش کارآموزی سیستم حرارتی – دانلود گزارش و پروژه کارآموزی …
www.karenamoozi.ir/دانلود/3775/گزارش-کارآموزی-سیستم-حرارتی‎Cachedگزارش کارآموزی سیستم حرارتی مقدمه: رشته ای که در آن مشغول به تحصیل هستیم
همانطور که از نامش … در تاسیسات حرارت مرکزی برای گردش آب از دو خاصیت
توموسفیون(سیفون …. گزارش کارآموزی مبدل های حرارتی نیروگاهی و تأسیسات
حرارتی برودتی.
نتایج جستجو برای «دانلود گزارش کارآموزی» – ارزان فایل
arzan.nikanlink.com/search/دانلود-گزارش-کارآموزی&page=18
دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه مخمل ریس بازیابان ریسندگی و بافندگی و تکمیل
… دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي.
گزارش کارآموزی با عنوان مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي …
portalagahi.rzb.aliclip.ir/view646717.html‎Cachedمحقق گرامي، شما براي دانلود فايل گزارش کارآموزی با عنوان مبدلهاي حرارتي نيروگاهي
و تأسيسات حرارتي برودتي به اين صفحه هدايت شده ايد. براي دانلود اين فايل و …
دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي …
www.novindlc.site/?p=1111
6 ا کتبر 2016 … نام محصول دانلودی: دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات
حرارتي برودتي درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی …
سیکل رانکین – پرنسیا
peransia.xyz/search/سیکل-رانکین
مجانی گزارش کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین …. /10/30/post-
46749/دانلود-گزارش-کارورزی-سیکل-پرورش-ماهی-قزل-آلای-رنگین-کمان …. گزارش
کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی برودتی نیروگاه منتظر قائم.
برترین فایل گزارش کارآموزی مکانیک؛ مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و …
4satekar.ir/2017/05/…/برترین-فایل-گزارش-کارآموزی-مکانیک؛-مب/‎Cached15 مه 2017 … دانلود گزارش کارآموزی مکانیک؛ مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي
برودتي، در نیروگاه منتظر قائم، در قالب فایل word و در حجم ۵۷ صفحه.
دانلود گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی …
mastanehonline.ir/?p=13815
24 مارس 2017 … دسته‌هافنی و مهندسی برچسب‌هادانلود کارآموزی تأسيسات حرارتي برو، کارآموزی مبدلهاي
حرارتي نيروگاهي، کارورزی تأسيسات حرارتي برودتي، گزارش …
گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي
fiload.ir/…/گزارش-کارآموزی-مبدلهاي-حرارتي-نيروگاهي-و-تأسيسات-حرارتي-برودتي/384‎Cachedدانلود گزارش کارآموزی مکانیک، مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي
برودتي نیروگاه منتظر قائم، مقدمه: نيروگاه منتظر قائم در زميني به مساحت تقريبي
يك …
دانلود گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی …
www.articlepedia.ir/articles/14022‎Cached9 نوامبر 2016 … تأسیسات برودتی و تهویه مطبوع نیروگاه. کنترلرهای چیلر. وسایل لازم برای داشتن
سیستم پمپدان. دانلود گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و …
[PDF] PDF: تحقیق مبدلهای حرارتی دسته بندی و ساختمان انها – PDF: درخواست …
pdf.requestarticle.ir/…/تحقیق-مبدلهای-حرارتی-دسته-بندی-ساختمان-ان.pdf‎Cachedداﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ q. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ q. ﺳﯿﺎﻻت q. ﻣﺒﺪﻟﻬﺎی ﺣﺮارﺗﯽ q. اﻧﻮاع ﻣﺒﺪﻟﻬﺎ q … داﻧﻠﻮد ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﻣﺒﺪﻟﻬﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮودﺗﯽ q. ﮐﺎر آﻣﻮزی ﻣﺒﺪﻟﻬﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت …
دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد تأسیسات حرارتی برودتی
paperdoc.ir/جستجوی-مقالات/q/تأسیسات-حرارتی-برودتی‎Cachedدانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد تأسیسات حرارتی برودتی … دانلود
گزارش کارآموزی کارورزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی برودتی.
گزارش کارآموزی برق ابزار دقیق و سیستم کنترل در یک شرکت …
doc4.ir/1395/05/…/گزارش-کارآموزی-برق-ابزار-دقیق-و-سیستم-ک/‎Cached13 آگوست 2016 … دانلود پروژه کار آموزی برق ابزار دقیق و سیستم کنترل در شرکت میسان … کارآموزی
مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تاسیسات حرارتی برودتی · کارآموزی …
نقشه ی جهت شیب شهرستان کازرون
228173ykhr.nablink.ir/‎Cachedگزارش کارآموزی مکانیک؛ مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي …
دانلود گزارش تخصصی با موضوع بهبود مهارت نوشتاری دانش آموزان در درس زبان …
پیاده سازی و شبیه سازی نوسان ساز COLPITTS با نرم افزار متلب …
90455vejm.mihanwebnegar.ir/‎Cachedدانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي ·
موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ گزارش کارآموزی حسابداری وزارت نیرو
نحوه تهیه و تدوین طرح توجیهی
4018batr.mihanwebnegar.ir/‎Cachedاگر تسلط کامل به طرح خود دارید این مجموعه می تواند نسبت به نگارش گزارش توجیهی
به … دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي، …
خرید و دانلود گزارش کارآموزی عمران – طرح کارآموزی مهندسی عمران – گزارش …
www.iran24h.com/shop/products.aspx?cat=148‎Cached
Similarتوضیحات : فرمت DOC تعداد صفحه 30 حجم فايل 2100 کيلوبايت قابل دانلود بعد از
… گزارش کارآموزی عمران – مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تاسیسات حرارتی و برودتی …
گزارش کارآموزی تاسیسات – تی فایل – دانلود فایل آماده
tfile.blogsky.com/1395/07/03/post-34678‎Cached24 سپتامبر 2016 … دانلود گزارش کارآموزی تاسیسات محل کارآموزی : شرکت صنعت کاران شبستر فرمت …
کارآموزی تاسیسات ساختمان – گزارش کارورزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و . … دانلود
مقاله دانلود پروژه گزارش کارآموزی تاسیسات حرارتی و برودتی …
نیروگاه حرارتی PPT دانلود
www.interfaithnetwork.asia/Sep-21/نیروگاه-حرارتی-ppt-دانلود/‎Cachedدانلود پایان نامه بررسی ریسک های آلودگی در نیروگاه حرارتی دانلود پایان نامه قالب …
وبلاگ مهندسی مکانیک – دانلود جزوه طراحی مبدل های حرارتی – دانلود جزوه طراحی مبدل های
… دانلود گزارش کارآموزی برق در ساختمان ، کارآموزی برق در ساختمان ، کارآموزی برق …
های حرارتی و برودتی دانلود پاورپوینت برج خنک کن نیروگاه دانلود پاورپوینت …
دانلود پروژه پایانی رشته مکانیک تاسیسات طراحی مبدل های حرارتی(فروش …
forum.semeng.ir/showthread.php?tid=1172‎Cached
Similar4 فوریه 2014 … 25 مدل های مبدل حرارتی بسیاری از سیستم های مهندسی، از جمله نیروگاه های برق،
کنترل آب و هوا، و سیستم های خنک کننده موتور به طور معمول شامل مبدل …
دانلود گزارش کارآموزی رشته مکانیک و شیمی در پالایشگاه گاز
hieng.ir/دانلود/…گزارش-کار-آموزی…/351-دانلود-گزارش-کارآموزی-رشته-مکانیک-و-شیمی-در-پالایشگاه-گاز.html‎Cachedبخش دانلود. /. گزارش کار آموزی. /. دانلود گزارش کارآموزی رشته مکانیک و شیمی در
پالایشگاه گاز …. مایعات گازی این پالایشگاه در گذشته به وسیله خط لوله به
تأسیسات خونسرخ فرستاده شده و … مبدل های حرارتی صفحه ای. مبدل های حرارتی پره ای
. مبدل های حرارتی براساس جریان … پروژه کار آموزی – نیروگاه شهید سلیمی نکا, دانلود
شده 153.
فایل های دسته بندی فنی مهندسی – بهار فایل
baharfile.ir/group/409/فنی-مهندسی‎Cachedدانلود گزارش کارآموزی در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان این فایل شامل : صفحه
نخست … دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي
برودتي.
لينك دانلود 28 – تبیان
www.tebyan.net/weblog/poroge/post/27‎Cached
Similar4 ژوئن 2014 … دانلود گزارش كارآموزي پارك جنگلي تلار قائم · دانلود گزارش كارآموزي دوره … گزارش
كارآموزي مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي …
مکانیک,هوافضا,متالوژی,نانو – فروشگاه دانشجویی تحقیق سرا | پروژه …
www.tahghighsara.ir/index.php?categoryID=74‎Cachedگزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تاسیسات حرارتی و برودتی همراه با
عکس … آشنایی با نیروگاه حرارتی و اجزای مختلف آن …
میهن تحقیق – پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار آموزی ، طح …
www.mihantahghigh.ir/karamozi.htm‎Cached
Similar18 – کار آموزی – شرکت رهیافت سامانه های الکترونیکی رسا 50 19 – کارآموزی …. 237 –
مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي 57 238 – مجموعه دولتي …
سید علیرضا صاحبی – Islamic Azad – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
www.iausk.ac.ir/?PageName=News&ID=86&Language=1‎Cachedعضو گروه دفتر محاسبه و طراحی در پروژه های سوله و محوطه سازی نیروگاه شهید … خدمات
مهندسی فاز یک مجتمع گاز عسلویه ؛ راه اندازی تاسیسات ثابت و ماشین آلات دوار در فاز
… تجهیزات و سیستمها برای مهندسان و کارآموزان شرکت حفاری شمال (35 دوره آموزشی) ….
تدریس دروس انتقال حرارت؛ تجهیزات حرارتی برودتی؛ یاتاقان و مکانیزم روغنکاری
فایل های دسته بندی گزارش کارآموزی – فایل اُکی
fileok.ir/group/447/گزارش-کارآموزی‎Cachedدانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی مکانیک- گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی
نیروگاهی و تاسیسات حرارتی برودتی در 57 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه
با …
دانلود دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات …
simorghemglt.ir/sid/4178‎Cached29 مه 2017 … شما به صفحه اختصاصی دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات
حرارتي برودتي وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه …
فروش دانلودی پروژه بررسی مدیریتی در جهت شناسائی عوامل تأثیر گذار …
www.faramgalei.ir/download14229.html‎Cached25 نوامبر 2016 … برترین فایل دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي
برودتي کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیدبا …
پروژه های دانشجویی – پروژه کارآموزی – گزارش کارآموزی – کارآموزی …
irankolbe.blogfa.com/…/پروژه-کارآموزی-گزارش-کارآموزی-کارآموزی-کاراموزی‎Cached
Similarپروژه گزارش کارآموزی ارتقاء فناوري و نوآوري در كارخانه پارس خودرو 136 ص; پروژه …..
پروژه گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي 57 …
پروژه – پايان نامه – طرح توجيهي اقتصادي – مقاله – تحقيق – گزارش کار …
https://www.takro.net/11301542.tak‎Cachedلیست پروژه ها و پایان نامه ها و گزارشات کارآموزی و مقاله های فارسی و انگلیسی و ….
گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تاسیسات حرارتی و برودتی همراه با
عکس ….. کلمات کليدي: #پايان نامه #دانلود پايان نامه #گزارش کار آموزي # #دانلود
گزارش …
خرید پروژه – سی پرو
www.cpro.ir/kharid/02325654783/نحوه-حفاری-تونل-pdf.html‎Cached4-7- احداث تأسیسات صنعتی مورد نیاز33 … 4-8- احداث تأسیسات اداری و رفاهی.. 34 …
دانلود گزارش کارآموزی تدریس در مقطع ابتدایی ( دانش آموزان کم توان ذهنی) word …
جستجوی کارآموزی تاسیسات حرارتی برودتی و مبدل های حرارتی نیروگاهی · جستجوی

دانلود فایل ( دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و …
niliarticlen.ir/post/matlab782.html‎Cached6 ژوئن 2017 … به صفحه دانلود فایل(دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات
حرارتي برودتي)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از …
گزارش کارآموزي مبدلهاي حرارتي نيروگاهي – یاقوت
yaqoot.cityteatr.ir/گزارش-کارآموزي-مبدلهاي-حرارتي-نيروگا/‎Cached14 مه 2017 … دانلود گزارش کارآموزی کارورزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات … … حرارتی
برودتی. دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش .
گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي …
00ii.ir/گزارش-کارآموزی-مبدلهاي-حرارتي-نيروگا-2/‎Cachedمقدمه: نيروگاه منتظر قائم در زميني به مساحت تقريبي يك كيلومتر مربع واقع در
كيلومتر هفت جاده ملارد در ناحيه كرج بنا شده و در حال حاضر داراي چهار واحد بخار است كه
هر …
گزارش کارآموزی مکانیک؛ مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي …
or20.ir/گزارش-کارآموزی-مکانیک؛-مبدلهاي-حرارت/‎Cachedدانلود گزارش کارآموزی مکانیک؛ مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي
برودتي، در نیروگاه منتظر قائم، در قالب فایل word و در حجم 57 صفحه. مقدمه:
برچسب‌ها …
دانلود فایل گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات …
www.abtinfile.ir/دانلود-فایل-گزارش-کارآموزی-مبدلهاي-حر/‎Cached11 ژوئن 2017 … دانلود فایل گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي
نيروگاه منتظر قائم . را از “آبتین فایل” دریافت کنید. جهت دریافت …

نینجاگرام کرک شده    سایت تبلیغات رایگان

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات