× بستن تبلیغات
ژوئن
17
2017

مقاله طناب ها و گره ها

دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها بازدید: 1 بار فرمت فایل: ppt حجم این فایل: 363 کیلوبایت تعداد صفحه این فایل: 73 مقاله طناب ها و گره ها قیمت ناچیز این فایل فقط 2,500 تومان قیمت ناچیز این فایل فقط 2,500 تومان موضوعات مرتبط دیگر : مقاله طناب ها و گره ها مجموعه مقالات شهرسازی <a style="display:none" rel="follow" href="http://megatheme.ir/" title="ثبت آگهی رایگان“>ثبت آگهی رایگان <a style="display:none" rel="follow" href="http://megatheme.ir/wordpress-theme/" title="ثبت آگهی رایگان“>دانلود مقاله سایت دانلود […]

ژوئن
17
2017

روانشناسی كار

دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها بازدید: 1 بار فرمت فایل: ppt حجم این فایل: 791 کیلوبایت تعداد صفحه این فایل: 273 روانشناسی كار روانشناسی بهره وری روانشناسی صنعتی سازمانی روانشناسی مصرف كننده مشتری قیمت ناچیز این فایل فقط 2,500 تومان قیمت ناچیز این فایل فقط 2,500 تومان موضوعات مرتبط دیگر : روانشناسی كار مجموعه مقالات شهرسازی <a style="display:none" rel="follow" href="http://megatheme.ir/" title="ثبت آگهی رایگان“>ثبت آگهی رایگان <a style="display:none" rel="follow" href="http://megatheme.ir/wordpress-theme/" title="ثبت آگهی رایگان“>دانلود مقاله […]

ژوئن
17
2017

دستورالعمل روشهای بازرسی وممیزی

دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها بازدید: 1 بار فرمت فایل: pdf حجم این فایل: 1838 کیلوبایت تعداد صفحه این فایل: 30 دستورالعمل روشهای بازرسی وممیزی قیمت ناچیز این فایل فقط 2,500 تومان قیمت ناچیز این فایل فقط 2,500 تومان موضوعات مرتبط دیگر : دستورالعمل روشهای بازرسی وممیزی مجموعه مقالات شهرسازی <a style="display:none" rel="follow" href="http://megatheme.ir/" title="ثبت آگهی رایگان“>ثبت آگهی رایگان <a style="display:none" rel="follow" href="http://megatheme.ir/wordpress-theme/" title="ثبت آگهی رایگان“>دانلود مقاله سایت دانلود مقاله وردپرس <a style="display:none" […]

ژوئن
17
2017

چک لیست ایمنی تابلوهای برق

دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها بازدید: 1 بار فرمت فایل: pdf حجم این فایل: 257 کیلوبایت تعداد صفحه این فایل: 1 چک لیست ایمنی تابلوهای برق قیمت ناچیز این فایل فقط 500 تومان قیمت ناچیز این فایل فقط 500 تومان موضوعات مرتبط دیگر : چک لیست ایمنی تابلوهای برق مجموعه مقالات شهرسازی <a style="display:none" rel="follow" href="http://megatheme.ir/" title="ثبت آگهی رایگان“>ثبت آگهی رایگان <a style="display:none" rel="follow" href="http://megatheme.ir/wordpress-theme/" title="ثبت آگهی رایگان“>دانلود مقاله سایت دانلود مقاله وردپرس […]

ژوئن
17
2017

ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ

دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها بازدید: 1 بار فرمت فایل: pdf حجم این فایل: 169 کیلوبایت تعداد صفحه این فایل: 8 ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻴﮕﺎﺭ، ﻛﺒﺮﻳﺖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﺳﺮﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؟ 2 ﺁﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ 3 ﺁﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ […]

ژوئن
17
2017

آشنایی با سیستمهای اسپرینکلر

دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها بازدید: 1 بار فرمت فایل: pdf حجم این فایل: 397 کیلوبایت تعداد صفحه این فایل: 7 ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﯿﻦﻧﺸﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﯾﻖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دارای اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﻼدی ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺟﻬﺖ 1896در ﺳﺎل ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدن و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت […]

ژوئن
17
2017

ارزیابی سریع استرس اداری

دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها بازدید: 1 بار فرمت فایل: pdf حجم این فایل: 1013 کیلوبایت تعداد صفحه این فایل: 13 روش ROSA برای اولین بار در سال 2012 و در مجله Applied ergonomi معرفی شده استو REBA استفاده شده است هدف از طراحی ROSA ایجاد ابزاری کاربردی جهت تشخیص مناطق پر اهمیت در یک سازمان یا دفاتر اداری از دیدگاه ارگونومی است در این روش، کاربر پوسچرهایی را انتخاب کرده، مشاهده نموده […]

ژوئن
17
2017

معرفی آسانسور و اجزای آن

دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم این فایل: 454 کیلوبایت تعداد صفحه این فایل: 31 معرفی آسانسور و اجزای آن قیمت ناچیز این فایل فقط 2,500 تومان قیمت ناچیز این فایل فقط 2,500 تومان موضوعات مرتبط دیگر : معرفی آسانسور و اجزای آن مجموعه مقالات شهرسازی <a style="display:none" rel="follow" href="http://megatheme.ir/" title="ثبت آگهی رایگان“>ثبت آگهی رایگان <a style="display:none" rel="follow" href="http://megatheme.ir/wordpress-theme/" title="ثبت آگهی رایگان“>دانلود مقاله سایت دانلود مقاله وردپرس […]

ژوئن
17
2017

خلاصه گزارش نهایی کمیته تحقیق حادثه پلاسکو

دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم این فایل: 57 کیلوبایت تعداد صفحه این فایل: 18 حادثه آتش‌سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو یکی از غم انگیزترین حوادث ساختمانهای شهری بود که در ۳۰ دیماه ۱۳۹۵ رخ داد و بامرگ دلخراش آتش‌نشانان و شماری دیگر از هم‌وطنان به همراه خسارات مالی سنگین، رویدادی تلخ در تاریخ کشور را ثبت کرد ساختمان ۵۴ ساله پلاسکو که نمادی از آغاز دورانی […]

ژوئن
17
2017

مقاله کایزن

دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها بازدید: 1 بار فرمت فایل: pdf حجم این فایل: 630 کیلوبایت تعداد صفحه این فایل: 18 کایزن نگرشی ست مبتنی برعقل سلیم که بااستفاده ازخردجمعی کارکنان تغییرات کوچک فراگیر و هدفمند را بنیان می نهد امروزه بسیاری ازسازمان ها و شرکت های موفق بهره وری و پویایی سازمانی خود را مدیون به کارگیری نظام های بهبود ازجمله کایزن میدانند هدف این پژوهش معرفی و استقرار الگوی کایزن عملیاتی […]

برگه‌ها :«1...234235236237238239240241»

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات